Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

IČO: 71009264
Datová schránka: 23wai86

zdravotnictví hygiena
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 193 121 Kč 99 427 Kč
Ředitel sekce 872 703 Kč 72 725 Kč
Ředitel odboru 1 742 720 Kč 74 272 Kč
Ředitel odboru 2 683 564 Kč 56 964 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 149 061 Kč 95 755 Kč
Ředitel odboru 1 916 776 Kč 76 398 Kč
Ředitel odboru 2 644 495 Kč 53 708 Kč
Ředitel sekce 858 516 Kč 71 543 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 385 770 Kč 115 481 Kč
Ředitel odboru 1 972 920 Kč 81 077 Kč
Ředitel odboru 2 1 107 364 Kč 92 280 Kč
Ředitel odboru 3 798 498 Kč 72 591 Kč
Ředitel odboru 4 922 112 Kč 76 843 Kč
Ředitel odboru 5 819 797 Kč 74 527 Kč
Ředitel odboru 6 928 286 Kč 77 357 Kč
Ředitel odboru 7 760 824 Kč 63 402 Kč
Ředitel sekce 1 216 968 Kč 101 414 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 638 084 Kč 136 507 Kč
Ředitel odboru 1 1 013 046 Kč 84 421 Kč
Ředitel odboru 2 1 301 435 Kč 108 453 Kč
Ředitel odboru 3 376 885 Kč 62 814 Kč
Ředitel odboru 4 843 402 Kč 70 284 Kč
Ředitel odboru 5 494 540 Kč 61 818 Kč
Ředitel odboru 6 671 529 Kč 61 048 Kč
Ředitel odboru 7 690 268 Kč 57 522 Kč
Ředitel sekce 1 276 569 Kč 106 381 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel KHS platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 21 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 22 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích za všechny dostupné roky

Open data pro Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích