Český statistický úřad

IČO: 00025593
Datová schránka: 2gfaasy

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pozice č. 1 1 726 324 Kč 143 860 Kč ne
Vedoucí pozice č. 2 1 361 062 Kč 113 422 Kč ne
Vedoucí pozice č. 4 1 412 690 Kč 117 724 Kč ne
Vedoucí pozice č. 5 1 505 412 Kč 125 451 Kč ne
Vedoucí pozice č. 6 1 375 501 Kč 114 625 Kč ne
Vedoucí pozice č. 7 1 254 528 Kč 104 544 Kč ne
Vedoucí pozice č. 8 1 774 412 Kč 147 868 Kč ne
Vedoucí pozice č. 9 1 308 326 Kč 109 027 Kč ne
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pozice č. 1 Českého statistického úřadu 1 616 003 Kč 134 667 Kč
Vedoucí pozice č. 2 Českého statistického úřadu 1 629 450 Kč 135 788 Kč
Vedoucí pozice č. 3 Českého statistického úřadu 96 980 Kč 96 980 Kč
Vedoucí pozice č. 4 Českého statistického úřadu 658 070 Kč 94 010 Kč
Vedoucí pozice č. 5 Českého statistického úřadu 1 263 891 Kč 105 324 Kč
Vedoucí pozice č. 6 Českého statistického úřadu 1 268 457 Kč 105 705 Kč
Vedoucí pozice č. 7 Českého statistického úřadu 1 285 311 Kč 107 109 Kč
Vedoucí pozice č. 8 Českého statistického úřadu 1 327 195 Kč 110 600 Kč
Vedoucí pozice č. 9 Českého statistického úřadu 1 412 824 Kč 117 735 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pozice č. 1 Českého statistického úřadu 1 246 074 Kč 103 840 Kč
Vedoucí pozice č. 2 Českého statistického úřadu 1 277 094 Kč 106 425 Kč
Vedoucí pozice č. 3 Českého statistického úřadu 1 814 733 Kč 151 228 Kč
Vedoucí pozice č. 4 Českého statistického úřadu 1 627 906 Kč 135 659 Kč
Vedoucí pozice č. 5 Českého statistického úřadu 1 260 003 Kč 105 000 Kč
Vedoucí pozice č. 6 Českého statistického úřadu 1 658 857 Kč 138 238 Kč
Vedoucí pozice č. 7 Českého statistického úřadu 1 294 137 Kč 107 845 Kč
Vedoucí pozice č. 8 Českého statistického úřadu 1 635 693 Kč 136 308 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pozice č. 1 Českého statistického úřadu 1 565 103 Kč 130 425 Kč
Vedoucí pozice č. 2 Českého statistického úřadu 1 294 517 Kč 107 876 Kč
Vedoucí pozice č. 3 Českého statistického úřadu 1 346 410 Kč 112 201 Kč
Vedoucí pozice č. 4 Českého statistického úřadu 1 215 285 Kč 101 274 Kč
Vedoucí pozice č. 5 Českého statistického úřadu 1 694 338 Kč 141 195 Kč
Vedoucí pozice č. 6 Českého statistického úřadu 1 158 554 Kč 96 546 Kč
Vedoucí pozice č. 7 Českého statistického úřadu 1 402 523 Kč 116 877 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pozice č. 1 Českého statistického úřadu 1 032 155 Kč 86 013 Kč
Vedoucí pozice č. 2 Českého statistického úřadu 1 035 274 Kč 86 273 Kč
Vedoucí pozice č. 3 Českého statistického úřadu 1 250 087 Kč 104 174 Kč
Vedoucí pozice č. 4 Českého statistického úřadu 1 037 673 Kč 86 473 Kč
Vedoucí pozice č. 5 Českého statistického úřadu 1 039 160 Kč 86 597 Kč
Vedoucí pozice č. 6 Českého statistického úřadu 1 049 323 Kč 87 444 Kč
Vedoucí pozice č. 7 Českého statistického úřadu 873 539 Kč 87 354 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pozice č. 1 Českého statistického úřadu 893 724 Kč 74 477 Kč
Vedoucí pozice č. 2 Českého statistického úřadu 921 946 Kč 76 829 Kč
Vedoucí pozice č. 3 Českého statistického úřadu 1 392 232 Kč 116 019 Kč
Vedoucí pozice č. 4 Českého statistického úřadu 915 531 Kč 76 294 Kč
Vedoucí pozice č. 5 Českého statistického úřadu 891 299 Kč 74 275 Kč
Vedoucí pozice č. 6 Českého statistického úřadu 1 025 069 Kč 85 422 Kč
Vedoucí pozice č. 7 Českého statistického úřadu 934 634 Kč 77 886 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v řádné lhůtě. Po další komunikaci pak i v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Český statistický úřad za všechny dostupné roky

Open data pro Český statistický úřad