Česká rozvojová agentura

IČO: 75123924
Datová schránka: 4ebr7ba

rozvoj
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Reditel ČRA 1 101 339 Kč 91 778 Kč
Vedoucí oddělení 1 806 456 Kč 67 205 Kč
Vedoucí oddělení 2 630 508 Kč 90 073 Kč
Vedoucí oddělení 3 270 832 Kč 54 166 Kč
Vedoucí oddělení 4 150 005 Kč 50 002 Kč
Vedoucí oddělení 5 148 386 Kč 49 462 Kč
Vedoucí oddělení 6 214 505 Kč 53 626 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka ČRA 944 217 Kč 78 685 Kč mobilní telefon, notebook, tablet
Vedoucí oddělení 1 755 446 Kč 62 954 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 2 706 277 Kč 58 856 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 3 454 719 Kč 50 524 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka ČRA 739 413 Kč 82 157 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel/ka ČRA II. 223 620 Kč 74 540 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 1 587 094 Kč 48 925 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 2 639 914 Kč 53 326 Kč mobilní telefon + notebook
Vedoucí oddělení 3 550 934 Kč 45 911 Kč mobilní telefon + notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka ČRA 941 836 Kč 78 486 Kč Mobilní telefon
Vedoucí oddělení 1 481 378 Kč 40 115 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 2 707 396 Kč 58 950 Kč mobilní telefon
Vedoucí oddělení 3 614 224 Kč 51 185 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka ČRA 946 939 Kč 78 912 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí oddělení 1 732 716 Kč 61 060 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí oddělení 2 762 428 Kč 63 536 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí oddělení 3 514 068 Kč 42 839 Kč mobilní telefon, notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka ČRA 943 896 Kč 78 658 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí oddělení 1 602 716 Kč 50 226 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí oddělení 2 628 006 Kč 52 334 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí oddělení 3 555 555 Kč 46 296 Kč mobilní telefon, notebook

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Reditel ČRA platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Česká rozvojová agentura za všechny dostupné roky

Open data pro Česká rozvojová agentura