Fakultní nemocnice Brno

IČO: 65269705
Datová schránka: 4twn9vt

zdravotnictví nemocnice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 2 698 071 Kč 224 839 Kč
Člen vedení 1 1 530 555 Kč 127 546 Kč
Člen vedení 2 a 517 358 Kč 103 472 Kč
Člen vedení 2 b 744 306 Kč 106 329 Kč
Člen vedení 3 1 322 638 Kč 110 220 Kč
Člen vedení 4 1 413 419 Kč 117 785 Kč
Člen vedení 5 1 092 235 Kč 91 020 Kč
Člen vedení 6 555 977 Kč 115 829 Kč
Člen vedení 7 558 768 Kč 116 410 Kč
Člen vedení 8 534 722 Kč 111 400 Kč
Člen vedení 9 556 017 Kč 115 837 Kč
Člen vedení 10 1 374 528 Kč 114 544 Kč
Člen vedení 11 1 453 996 Kč 121 166 Kč
Člen vedení 12 1 345 559 Kč 112 130 Kč
Člen vedení 13 414 379 Kč 86 329 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen vedení 1 485 975 Kč 121 494 Kč
Člen vedení 1 997 951 Kč 124 744 Kč
Člen vedení 10 398 217 Kč 49 777 Kč (úvazek 0,4)
Člen vedení 11 383 770 Kč 47 971 Kč (úvazek 0,4)
Člen vedení 12 357 103 Kč 44 638 Kč (úvazek 0,4)
Člen vedení 13 205 230 Kč 25 654 Kč (úvazek 0,3)
Člen vedení 2 412 799 Kč 103 200 Kč
Člen vedení 2 935 743 Kč 116 968 Kč
Člen vedení 3 392 775 Kč 98 194 Kč
Člen vedení 3 924 944 Kč 115 618 Kč
Člen vedení 4 391 180 Kč 97 795 Kč
Člen vedení 4 914 884 Kč 114 361 Kč
Člen vedení 5 338 445 Kč 84 611 Kč
Člen vedení 5 867 686 Kč 108 461 Kč
Člen vedení 6 296 471 Kč 74 118 Kč (úvazek 0,5)
Člen vedení 6 857 400 Kč 107 175 Kč
Člen vedení 7 274 910 Kč 68 728 Kč (úvazek 0,5)
Člen vedení 7 840 954 Kč 105 119 Kč
Člen vedení 8 210 960 Kč 52 740 Kč (úvazek 0,5)
Člen vedení 8 792 846 Kč 99 106 Kč
Člen vedení 9 128 302 Kč 32 076 Kč (úvazek 0,3)
Člen vedení 9 405 292 Kč 50 662 Kč (úvazek 0,4)
Ředitel 566 985 Kč 141 746 Kč
Ředitel 1 002 434 Kč 125 304 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen vedení 1 2 147 962 Kč 178 997 Kč
Člen vedení 2 590 186 Kč 73 773 Kč
Člen vedení 3 1 331 941 Kč 110 995 Kč
Člen vedení 4 1 908 255 Kč 159 021 Kč
Člen vedení 5 1 988 777 Kč 165 731 Kč
Člen vedení 6 633 485 Kč 105 581 Kč
Ředitel 4 928 262 Kč 410 689 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen vedení 1 1 704 987 Kč 154 999 Kč
Člen vedení 2 626 196 Kč 52 183 Kč
Člen vedení 3 397 148 Kč 99 287 Kč
Člen vedení 4 1 817 435 Kč 151 453 Kč
Člen vedení 5 1 205 649 Kč 100 471 Kč
Člen vedení 6 1 029 056 Kč 102 906 Kč
Ředitel 1 329 395 Kč 110 783 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace, na podruhé i v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Fakultní nemocnice Brno za všechny dostupné roky

Open data pro Fakultní nemocnice Brno