Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě

IČO: 71009311
Datová schránka: 4uuai3w

zdravotnictví hygiena
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 174 695 Kč 97 891 Kč
Ředitel sekce 1 199 137 Kč 99 928 Kč
Ředitel odboru 1 894 457 Kč 81 314 Kč
Ředitel odboru 2 876 482 Kč 73 040 Kč
Ředitel odboru 3 857 506 Kč 71 459 Kč
Ředitel odboru 4 940 628 Kč 78 386 Kč
Ředitel odboru 5 910 786 Kč 75 899 Kč
Ředitel odboru 6 1 125 434 Kč 93 786 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 146 485 Kč 95 540 Kč
Ředitel odboru 1 847 826 Kč 77 075 Kč
Ředitel odboru 2 821 659 Kč 68 472 Kč
Ředitel odboru 3 796 586 Kč 66 382 Kč
Ředitel odboru 4 905 963 Kč 75 497 Kč
Ředitel odboru 5 896 228 Kč 74 686 Kč
Ředitel odboru 6 1 038 858 Kč 86 572 Kč
Ředitel odboru 7 293 830 Kč 48 972 Kč
Ředitel sekce 1 090 532 Kč 90 878 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 243 313 Kč 113 028 Kč
Ředitel odboru 1 938 076 Kč 85 280 Kč
Ředitel odboru 2 685 291 Kč 76 143 Kč
Ředitel odboru 3 875 528 Kč 72 961 Kč
Ředitel odboru 4 1 007 744 Kč 83 979 Kč
Ředitel odboru 5 1 256 754 Kč 104 730 Kč
Ředitel odboru 6 1 073 768 Kč 89 481 Kč
Ředitel odboru 7 436 784 Kč 62 398 Kč
Ředitel sekce 1 012 330 Kč 101 233 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 557 196 Kč 129 766 Kč
Ředitel odboru 1 801 029 Kč 66 752 Kč
Ředitel odboru 2 766 631 Kč 63 886 Kč
Ředitel odboru 3 824 188 Kč 68 682 Kč
Ředitel odboru 4 824 211 Kč 68 684 Kč
Ředitel odboru 5 1 010 910 Kč 84 243 Kč
Ředitel odboru 6 760 769 Kč 84 530 Kč
Ředitel odboru 7 738 210 Kč 61 518 Kč
Ředitel sekce 1 137 467 Kč 94 789 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel KHS platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě za všechny dostupné roky

Open data pro Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě