Nejvyšší státní zastupitelství

IČO: 49467352
Datová schránka: 5smaetu

justice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Nejvyšší státní zástupce 3 319 006 Kč 276 584 Kč Služební vozidlo s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici a tel..
Náměstek nejvyššího státního zástupce 1 2 798 500 Kč 233 208 Kč Služební vozidlo s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou.
Náměstek nejvyššího státního zástupce 2 2 792 225 Kč 232 685 Kč Služební vozidlo s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou.
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek nejvyššího státního zástupce 1 2 485 700 Kč 207 142 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice
Náměstek nejvyššího státního zástupce 2 2 485 700 Kč 207 142 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice
Nejvyšší státní zástupce 2 968 100 Kč 247 342 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek nejvyššího státního zástupce 1 1 236 600 Kč 206 100 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice
Náměstek nejvyššího státního zástupce 2 412 200 Kč 206 100 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho
Náměstek nejvyššího státního zástupce 3 2 473 200 Kč 206 100 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho,
Náměstek nejvyššího státního zástupce 4 1 030 500 Kč 206 100 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho
Nejvyšší státní zástupce 2 952 000 Kč 246 000 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek nejvyššího státního zástupce 1 2 473 200 Kč 206 100 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice
Náměstek nejvyššího státního zástupce 2 2 473 200 Kč 206 100 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice
Náměstek nejvyššího státního zástupce 3 2 473 200 Kč 206 100 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice
Nejvyšší státní zástupce 2 953 200 Kč 246 100 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek nejvyššího státního zástupce 1 2 244 000 Kč 187 000 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice
Náměstek nejvyššího státního zástupce 2 2 244 000 Kč 187 000 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice
Náměstek nejvyššího státního zástupce 3 2 244 000 Kč 187 000 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice
Nejvyšší státní zástupce 2 678 400 Kč 223 200 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho, zřízení a užívání jedné účastnické telefonní stanice
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek nejvyššího státního zástupce 1 2 065 200 Kč 172 100 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho
Náměstek nejvyššího státního zástupce 2 2 065 200 Kč 172 100 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho
Náměstek nejvyššího státního zástupce 3 2 065 200 Kč 172 100 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho
Nejvyšší státní zástupce 2 466 000 Kč 205 500 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek nejvyššího státního zástupce 1 1 974 000 Kč 164 500 Kč
Náměstek nejvyššího státního zástupce 2 1 974 000 Kč 164 500 Kč
Náměstek nejvyššího státního zástupce 3 1 974 000 Kč 164 500 Kč
Nejvyšší státní zástupce 2 356 800 Kč 196 400 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek nejvyššího státního zástupce 1 1 904 400 Kč 158 700 Kč
Náměstek nejvyššího státního zástupce 2 1 904 400 Kč 158 700 Kč
Náměstek nejvyššího státního zástupce 3 1 745 700 Kč 158 700 Kč
Nejvyšší státní zástupce 2 272 800 Kč 189 400 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší státní zástupce platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala informace bez prodlení v řádné lhůtě, ale ve formátu, nevhodném pro strojové zpracování, který jsme požadovali.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Nejvyšší státní zastupitelství za všechny dostupné roky

Open data pro Nejvyšší státní zastupitelství