Ministerstvo vnitra

IČO: 00007064
Datová schránka: 6bnaawp

bezpečnost ministerstvo
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně vnitra 3 207 600 Kč 267 300 Kč V sekci "odměny" je uvedena tzv. víceúčelová pašální náhrada dle zákona.
Náměstek 1 2 183 674 Kč 181 973 Kč služební vozidlo + odměna za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady České pošty ve výši 720 000 Kč
Náměstek 2 2 045 028 Kč 170 419 Kč služební vozidlo
Náměstek 3 745 148 Kč 124 191 Kč služební vozidlo + odměna za členství v dozorčí radě NAKIT, s.p., ve výši 10 923 Kč
Vrchní ředitel sekce 1 2 543 582 Kč 211 965 Kč služební vozidlo
Vrchní ředitel sekce 2 2 448 404 Kč 204 034 Kč služební vozidlo
Vrchní ředitel sekce 3 1 861 719 Kč 186 172 Kč služební vozidlo
Vrchní ředitel sekce 4 2 426 786 Kč 202 232 Kč služební vozidlo + odměna za členství v dozorčí radě NAKIT, s.p., ve výši 40 623 Kč
Vrchní ředitel sekce 5 2 384 051 Kč 198 671 Kč služební vozidlo
Vrchní ředitel sekce 6 688 400 Kč 172 100 Kč služební vozidlo
Vrchní ředitel sekce 7 367 495 Kč 122 498 Kč služební vozidlo
Vrchní ředitel sekce 8 1 606 918 Kč 160 692 Kč služební vozidlo + odměna za členství ve Výboru pro audit NAKIT, s.p., ve výši 30 965 Kč.
Ředitel 1 351 475 Kč 70 295 Kč služební vozidlo
Ředitel 2 1 237 380 Kč 103 115 Kč
Ředitel 3 1 478 178 Kč 123 182 Kč
Ředitel 4 1 774 095 Kč 147 841 Kč
Ředitel 5 860 443 Kč 122 920 Kč
Ředitel 6 1 628 837 Kč 135 736 Kč
Ředitel 7 626 226 Kč 125 245 Kč
Ředitel 8 607 357 Kč 101 226 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně vnitra 2 846 400 Kč 237 200 Kč
Náměstek 1 Ministerstva vnitra 1 745 198 Kč 145 433 Kč služební vozidlo
Náměstek 10 Ministerstva vnitra 1 353 750 Kč 150 417 Kč služební vozidlo, odměna člena Výboru pro audit NAKIT, s.p. - 38 704 Kč;
Náměstek 2 Ministerstva vnitra 1 756 791 Kč 146 399 Kč služební vozidlo
Náměstek 3 Ministerstva vnitra 1 370 217 Kč 152 246 Kč služební vozidlo
Náměstek 4 Ministerstva vnitra 431 840 Kč 215 920 Kč
Náměstek 5 Ministerstva vnitra 2 358 837 Kč 196 570 Kč služební vozidlo
Náměstek 6 Ministerstva vnitra 2 140 464 Kč 178 372 Kč služební vozidlo
Náměstek 7 Ministerstva vnitra 2 285 345 Kč 190 445 Kč služební vozidlo
Náměstek 8 Ministerstva vnitra 2 362 357 Kč 196 863 Kč služební vozidlo, odměna člena DR NAKIT s.p. - 61 413 Kč
Náměstek 9 Ministerstva vnitra 517 621 Kč 172 540 Kč služební vozidlo
Ředitel/ka 1 1 659 441 Kč 138 287 Kč
Ředitel/ka 2 1 425 831 Kč 118 819 Kč
Ředitel/ka 3 1 590 246 Kč 132 521 Kč
Ředitel/ka 4 1 534 469 Kč 127 872 Kč
Ředitel/ka 5 1 563 452 Kč 130 288 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 Ministerstva vnitra 1 543 104 Kč 171 456 Kč služební vozidlo
Náměstek 2 Ministerstva vnitra 2 552 116 Kč 212 676 Kč služební vozidlo
Náměstek 3 Ministerstva vnitra 2 683 561 Kč 223 630 Kč služební vozidlo
Náměstek 4 Ministerstva vnitra 38 229 Kč 76 458 Kč
Náměstek 5 Ministerstva vnitra 1 053 238 Kč 263 310 Kč služební vozidlo
Náměstek 6 Ministerstva vnitra 2 352 707 Kč 196 059 Kč služební vozidlo
Náměstek 7 Ministerstva vnitra 2 541 690 Kč 211 808 Kč služební vozidlo
Náměstek 8 Ministerstva vnitra 2 467 155 Kč 205 596 Kč služební vozidlo
Náměstek 9 Ministerstva vnitra 1 798 031 Kč 224 754 Kč služební vozidlo
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně vnitra 2 382 000 Kč 198 500 Kč
Náměstek 1 Ministerstva vnitra 1 300 939 Kč 216 823 Kč služební vozidlo
Náměstek 2 Ministerstva vnitra 870 132 Kč 217 533 Kč služební vozidlo
Náměstek 3 Ministerstva vnitra 3 293 007 Kč 274 417 Kč služební vozidlo
Náměstek 4 Ministerstva vnitra 2 724 641 Kč 227 053 Kč služební vozidlo
Náměstek 5 Ministerstva vnitra 2 885 999 Kč 262 364 Kč služební vozidlo
Náměstek 6 Ministerstva vnitra 1 950 679 Kč 162 557 Kč služební vozidlo
Náměstek 7 Ministerstva vnitra 2 559 667 Kč 213 306 Kč služební vozidlo
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně vnitra 2 160 000 Kč 180 000 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně vnitra 868 200 Kč 144 700 Kč služební vozidlo
Náměstek 1 Ministerstva vnitra 954 264 Kč 136 323 Kč služební vozidlo
Náměstek 2 Ministerstva vnitra 2 107 703 Kč 175 642 Kč služební vozidlo
Náměstek 3 Ministerstva vnitra 1 683 597 Kč 140 300 Kč služební vozidlo
Náměstek 5 Ministerstva vnitra 2 015 039 Kč 167 920 Kč služební vozidlo
Náměstek 6 Ministerstva vnitra 1 203 887 Kč 150 486 Kč služební vozidlo
Náměstek 7 Ministerstva vnitra 2 043 897 Kč 170 325 Kč služební vozidlo
Náměstek 8 Ministerstva vnitra 2 156 603 Kč 179 717 Kč služební vozidlo
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně vnitra 1 863 600 Kč 155 300 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce
Náměstek 1 Ministerstva vnitra 1 626 490 Kč 135 541 Kč služební vozidlo
Náměstek 2 Ministerstva vnitra 2 172 437 Kč 181 036 Kč služební vozidlo
Náměstek 3 Ministerstva vnitra 1 909 462 Kč 159 122 Kč služební vozidlo
Náměstek 4 Ministerstva vnitra 2 287 937 Kč 190 661 Kč služební vozidlo
Náměstek 5 Ministerstva vnitra 2 141 375 Kč 178 448 Kč služební vozidlo
Náměstek 6 Ministerstva vnitra 2 185 126 Kč 182 094 Kč služební vozidlo
Náměstek 7 Ministerstva vnitra 2 068 725 Kč 172 394 Kč služební vozidlo
Náměstek 8 Ministerstva vnitra 2 053 870 Kč 171 156 Kč služební vozidlo
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně vnitra 1 723 200 Kč 143 600 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce
Náměstek 1 Ministerstva vnitra 654 433 Kč 109 072 Kč služební vozidlo
Náměstek 2 Ministerstva vnitra 1 725 262 Kč 143 772 Kč služební vozidlo
Náměstek 3 Ministerstva vnitra 1 520 426 Kč 126 702 Kč služební vozidlo
Náměstek 4 Ministerstva vnitra 1 690 425 Kč 140 869 Kč služební vozidlo
Náměstek 5 Ministerstva vnitra 1 618 736 Kč 134 895 Kč služební vozidlo
Náměstek 6 Ministerstva vnitra 1 572 706 Kč 131 059 Kč služební vozidlo
Náměstek 7 Ministerstva vnitra 1 595 167 Kč 132 931 Kč služební vozidlo
Náměstek 8 Ministerstva vnitra 1 649 936 Kč 137 495 Kč služební vozidlo

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ministr/yně platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Ministerstvo vnitra za všechny dostupné roky

Open data pro Ministerstvo vnitra