Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

IČO: 00025402
Datová schránka: 6zraazz

společnost
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí úřadu 1 602 983 Kč 133 582 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 1 1 122 219 Kč 93 518 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 2 1 030 075 Kč 85 840 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 508 698 Kč 125 725 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 2 965 605 Kč 80 467 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 3 954 091 Kč 79 508 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 493 961 Kč 124 497 Kč Mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 2 968 811 Kč 80 734 Kč Mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 3 904 095 Kč 75 341 Kč Mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Vedoucí úřadu platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí za všechny dostupné roky

Open data pro Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí