MV - generální ředitelství HZS ČR

IČO: 06216064
Datová schránka: 84taiur

bezpečnost
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 3 023 904 Kč 251 992 Kč služební: ubytování, vozidlo, notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 2 2 000 139 Kč 166 678 Kč služební: vozidlo, notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 3 1 991 044 Kč 165 920 Kč služební: ubytování, vozidlo, notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 4 1 855 699 Kč 154 642 Kč služební: vozidlo, notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 5 1 852 078 Kč 154 340 Kč služební: vozidlo, notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 6 718 500 Kč 79 833 Kč služební: notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 7 1 143 879 Kč 95 323 Kč služební: notebook, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 2 841 308 Kč 236 776 Kč osobní vozidlo, mobilní telefon, notebook, bezplatné ubytování
Vedoucí pracovník č. 2 1 806 002 Kč 150 500 Kč osobní vozidlo, mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník č. 3 1 816 567 Kč 151 381 Kč osobní vozidlo, mobilní telefon, notebook, bezplatné ubytování
Vedoucí pracovník č. 4 1 704 439 Kč 142 037 Kč osobní vozidlo, mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník č. 5 1 720 508 Kč 143 376 Kč osobní vozidlo, mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník č. 6 1 017 804 Kč 84 817 Kč mobilní telefon, notebook
Vedoucí pracovník č. 7 1 039 835 Kč 86 653 Kč mobilní telefon, notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 910 329 Kč 159 194 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 10 143 188 Kč 143 188 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 11 1 338 037 Kč 111 503 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 12 1 377 731 Kč 114 811 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 13 1 422 797 Kč 118 566 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 14 1 336 572 Kč 111 381 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 15 1 421 785 Kč 118 482 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 16 1 015 308 Kč 92 301 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 17 1 241 251 Kč 103 438 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 18 1 220 352 Kč 101 696 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 19 1 513 293 Kč 126 108 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 2 910 707 Kč 182 141 Kč služební ubytování, vozidlo, notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 20 1 235 335 Kč 102 945 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 3 2 081 725 Kč 173 477 Kč služební ubytování, vozidlo, notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 4 1 947 505 Kč 162 292 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 5 1 511 186 Kč 125 932 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 6 1 196 998 Kč 99 750 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 7 1 376 216 Kč 114 685 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 8 1 446 712 Kč 120 559 Kč služební notebook, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 9 1 360 451 Kč 113 371 Kč služební notebook, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 2 217 869 Kč 184 822 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 10 1 135 039 Kč 94 587 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 11 1 466 278 Kč 122 190 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 12 1 405 646 Kč 117 137 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 13 1 009 590 Kč 91 781 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 14 91 393 Kč 91 393 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 15 1 235 478 Kč 102 957 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 16 1 368 905 Kč 114 075 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 17 1 130 553 Kč 94 213 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 18 1 295 507 Kč 107 959 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 19 1 030 365 Kč 85 864 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 2 1 582 401 Kč 131 867 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 20 1 205 287 Kč 100 441 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 21 1 146 921 Kč 95 577 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 3 1 638 078 Kč 136 507 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 4 1 713 452 Kč 142 788 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 5 1 700 088 Kč 141 674 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 6 1 152 444 Kč 96 037 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 7 1 067 904 Kč 88 992 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 8 1 199 396 Kč 99 950 Kč mobilní telefon
Vedoucí pracovník č. 9 1 130 363 Kč 94 197 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala informace bez prodlení v řádné lhůtě, ale v jiném než požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro MV - generální ředitelství HZS ČR za všechny dostupné roky

Open data pro MV - generální ředitelství HZS ČR