Česká plemenářská inspekce

IČO: 00639613
Datová schránka: 8eqairg

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí služebního úřadu ČPI 1 606 428 Kč 133 869 Kč
Vedoucí oddělení ČPI 1 811 730 Kč 67 644 Kč
Vedoucí oddělení ČPI 2 877 791 Kč 73 149 Kč
Vedoucí oddělení ČPI 3 771 135 Kč 77 114 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí oddělení ČPI 1 873 114 Kč 72 760 Kč
Vedoucí oddělení ČPI 2 854 976 Kč 71 248 Kč
Vedoucí oddělení ČPI 3 758 427 Kč 63 202 Kč
Vedoucí oddělení ČPI 4 640 407 Kč 53 367 Kč
Vedoucí služebního úřadu ČPI 1 643 189 Kč 136 932 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí oddělení ČPI 1 849 751 Kč 70 813 Kč
Vedoucí oddělení ČPI 2 835 928 Kč 69 661 Kč
Vedoucí oddělení ČPI 3 740 192 Kč 61 683 Kč
Vedoucí služebního úřadu ČPI 1 512 960 Kč 126 080 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí oddělení ČPI 1 858 377 Kč 71 531 Kč
Vedoucí oddělení ČPI 2 846 218 Kč 70 518 Kč
Vedoucí oddělení ČPI 3 728 655 Kč 60 721 Kč
Vedoucí oddělení ČPI 4 448 583 Kč 49 843 Kč
Vedoucí služebního úřadu ČPI 1 636 900 Kč 136 408 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Vedoucí služebního úřadu ČPI platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 24 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu s omluvou za zaslání po zákonné lhůtě.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Česká plemenářská inspekce za všechny dostupné roky

Open data pro Česká plemenářská inspekce