Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

IČO: 71009183
Datová schránka: 8p3ai7n

zdravotnictví hygiena
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 877 106 Kč 73 092 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 1 910 045 Kč 75 837 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 2 1 002 384 Kč 83 532 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 3 787 808 Kč 65 651 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 4 890 029 Kč 74 169 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 5 955 919 Kč 79 660 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 6 908 061 Kč 75 672 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 7 912 233 Kč 76 019 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 403 891 Kč 116 991 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 1 487 119 Kč 97 424 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 1 489 432 Kč 81 572 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 2 1 018 228 Kč 84 852 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 3 842 569 Kč 76 597 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 3 119 609 Kč 119 609 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 4 922 500 Kč 76 875 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 5 868 095 Kč 72 341 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 6 804 803 Kč 67 067 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 7 948 044 Kč 79 004 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 414 039 Kč 117 837 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 1 1 029 931 Kč 85 828 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 2 1 124 552 Kč 93 713 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 3 877 085 Kč 73 090 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 4 800 540 Kč 66 712 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 5 873 436 Kč 72 786 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 6 863 889 Kč 71 991 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 7 841 293 Kč 70 108 Kč mobilní telefon
Ředitel sekce 1 170 162 Kč 97 514 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 802 382 Kč 150 199 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 1 1 261 523 Kč 105 127 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 2 1 459 261 Kč 121 605 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 3 1 059 236 Kč 88 270 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 4 1 021 819 Kč 85 152 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 5 1 003 058 Kč 83 588 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 6 1 153 991 Kč 96 166 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 7 1 040 984 Kč 86 749 Kč Mobilní telefon
Ředitel sekce 1 310 919 Kč 109 243 Kč Mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel KHS platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 6 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem za všechny dostupné roky

Open data pro Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem