Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)

IČO: 45768455
Datová schránka: 8pswgy6

vzdělávání
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka instituce 1 411 949 Kč 117 662 Kč služební automobil bez řidiče (dle §6,odst.6 ZDP)
Vedoucí pracovník 1 974 807 Kč 81 234 Kč
Vedoucí pracovník 2a 329 696 Kč 65 939 Kč
Vedoucí pracovník 2b 579 787 Kč 82 827 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 032 329 Kč 86 027 Kč
Vedoucí pracovník 4 863 901 Kč 71 992 Kč
Vedoucí pracovník 5 804 253 Kč 67 021 Kč
Vedoucí pracovník 6 869 401 Kč 72 450 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka instituce 1 326 890 Kč 110 574 Kč Služební automobil
Vedoucí pracovník 1 587 785 Kč 83 969 Kč
Vedoucí pracovník 1 471 157 Kč 47 116 Kč
Vedoucí pracovník 2 720 355 Kč 65 487 Kč Služební automobil
Vedoucí pracovník 2 79 881 Kč 79 881 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 000 618 Kč 83 385 Kč
Vedoucí pracovník 4 792 820 Kč 66 068 Kč
Vedoucí pracovník 5 542 769 Kč 67 846 Kč
Vedoucí pracovník 5 210 879 Kč 52 720 Kč
Vedoucí pracovník 6 822 887 Kč 68 574 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka instituce 1 356 443 Kč 113 037 Kč služební vozidlo
Vedoucí pracovník 2 726 605 Kč 60 550 Kč
Vedoucí pracovník 3 816 689 Kč 68 057 Kč
Vedoucí pracovník 4 869 823 Kč 72 485 Kč
Vedoucí pracovník 5 804 510 Kč 67 043 Kč
Vedoucí pracovník 6 736 868 Kč 61 406 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka instituce platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) za všechny dostupné roky

Open data pro Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků)