Ministerstvo kultury

IČO: 00023671
Datová schránka: 8spaaur

kultura ministerstvo
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně kultury 2 343 600 Kč 195 300 Kč
Náměstek / vrchní ředitel A 2 082 490 Kč 173 541 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon
Náměstek / vrchní ředitel B 1 697 006 Kč 141 417 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon
Náměstek / vrchní ředitel C 1 719 122 Kč 143 260 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon
Náměstek / vrchní ředitel D 2 006 815 Kč 167 235 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon
Náměstek / vrchní ředitel E 1 732 089 Kč 144 341 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon
Náměstek / vrchní ředitel F 1 496 929 Kč 124 744 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon
Náměstek / vrchní ředitel G 1 220 075 Kč 174 296 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon.
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně kultury 2 382 000 Kč 198 500 Kč
Náměstek A 2 032 759 Kč 169 397 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon
Náměstek B 1 734 633 Kč 144 553 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon
Náměstek C 1 614 475 Kč 134 540 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon
Náměstek D 1 952 877 Kč 162 740 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon
Náměstek E 1 486 247 Kč 129 239 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon
Náměstek F 120 000 Kč 120 000 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně kultury 2 183 500 Kč 198 500 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou poskytnutí ubytování za úplatu
Náměstek A 2 109 131 Kč 175 761 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon
Náměstek B 2 226 815 Kč 185 568 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem, mobilní telefon
Náměstek C 1 803 112 Kč 156 792 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou; mobilní telefon; poskytnutí ubytování za úplatu
Náměstek D 2 033 128 Kč 169 427 Kč služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon
Náměstek E 2 164 266 Kč 180 356 Kč služební vozidlo k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně kultury 2 382 000 Kč 198 500 Kč Dle zák. č. 236/1995 Sb. náleží čl. vlády naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), e) a i).
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně kultury 2 160 000 Kč 180 000 Kč
Náměstek A 1 406 122 Kč 117 177 Kč
Náměstek B 1 937 908 Kč 161 492 Kč
Náměstek C 1 177 325 Kč 117 733 Kč
Náměstek D 1 892 050 Kč 157 671 Kč
Náměstek E 1 490 418 Kč 124 202 Kč
Náměstek F 1 669 812 Kč 139 151 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně kultury 1 989 602 Kč 165 800 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně kultury 1 863 600 Kč 155 300 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce
Náměstek/náměstkyně člena vlády Ministerstva kultury 1 1 777 920 Kč 148 160 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Náměstek/náměstkyně člena vlády Ministerstva kultury 2 1 389 320 Kč 115 777 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a provozní 1 910 003 Kč 159 167 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce kulturního dědictví 1 612 463 Kč 134 372 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů 1 682 803 Kč 140 234 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce živého umění 1 522 503 Kč 126 875 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Státní tajemník/tajemnice Ministerstva kultury 1 756 000 Kč 146 333 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ministr/ministryně kultury 1 723 200 Kč 143 600 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho po dobu výkonu funkce
Náměstek/náměstkyně člena vlády Ministerstva kultury 1 1 533 780 Kč 127 815 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Náměstek/náměstkyně člena vlády Ministerstva kultury 2 1 200 720 Kč 100 060 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a provozní 1 524 586 Kč 127 049 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce kulturního dědictví 1 394 556 Kč 116 213 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů 1 442 516 Kč 120 210 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce živého umění 1 346 646 Kč 112 221 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Státní tajemník/tajemnice Ministerstva kultury 1 325 334 Kč 110 445 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ministr/yně platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Ministerstvo kultury za všechny dostupné roky

Open data pro Ministerstvo kultury