Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

IČO: 00023850
Datová schránka: a55vw2c

zdravotnictví
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 984 999 Kč 165 417 Kč nejsou
Náměstek pro úsek ekonomický a technický 768 742 Kč 69 886 Kč nejsou
Náměstek pro úsek pedagogický 1 114 312 Kč 101 301 Kč nejsou
Náměstek pro úsek regulace nelékařských povolání 502 654 Kč 55 850 Kč nejsou
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek pro úsek ekonomický a technický 1 241 620 Kč 103 468 Kč
Náměstek pro úsek pedagogický 1 164 356 Kč 97 030 Kč
Náměstek pro úsek regulace nelékařských povolání 535 681 Kč 76 526 Kč
Ředitel 1 086 322 Kč 90 527 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek pro úsek ekonomický a technický 800 927 Kč 66 744 Kč mobilní telefon
Náměstek pro úsek pedagogický 1 025 028 Kč 85 419 Kč mobilní telefon
Náměstek pro úsek regulace nelékařských povolání 396 914 Kč 33 076 Kč mobilní telefon
Ředitel 1 053 054 Kč 87 755 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 889 263 Kč 74 105 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 27 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu, ale až po naší stížnosti na nereagování, za to ale s omluvou a vysvětlením za zaslání po zákonné lhůtě.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů za všechny dostupné roky

Open data pro Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů