Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

IČO: 75151537
Datová schránka: a64ai6n

bezpečnost policie ředitelství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 321 697 Kč 160 849 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 800 891 Kč 150 074 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 780 613 Kč 148 384 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 692 709 Kč 141 059 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 678 195 Kč 139 850 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 644 973 Kč 137 081 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 690 291 Kč 140 858 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 674 840 Kč 139 570 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 553 466 Kč 129 456 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 730 954 Kč 144 246 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 690 768 Kč 140 897 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 725 549 Kč 143 796 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 610 663 Kč 134 222 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 765 573 Kč 147 131 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za všechny dostupné roky

Open data pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje