Český telekomunikační úřad

IČO: 70106975
Datová schránka: a9qaats

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda / předsedkyně Rady ČTÚ 902 623 Kč 902 623 Kč mobilní telefon
Člen Rady ČTÚ 1 2 071 860 Kč 172 655 Kč mobilní telefon
Člen Rady ČTÚ 3 2 071 860 Kč 172 655 Kč mobilní telefon
Předseda / předsedkyně Rady ČTÚ / člen Rady 4 3 165 260 Kč 263 772 Kč mobilní telefon
Člen Rady ČTÚ 5 2 071 860 Kč 172 655 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 1. 1 386 561 Kč 115 547 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 2. 1 194 865 Kč 99 572 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 3. 1 678 660 Kč 139 888 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 4. 1 523 198 Kč 126 933 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 5. 1 141 319 Kč 95 110 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 7. 1 114 354 Kč 92 863 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 8. 1 166 797 Kč 97 233 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 9. 1 517 958 Kč 126 497 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 10. 1 383 407 Kč 115 284 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 11. 1 279 563 Kč 106 630 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 12. 1 333 621 Kč 111 135 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 13. 1 125 068 Kč 93 756 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 14. 1 487 919 Kč 123 993 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 15. (I) 175 097 Kč 87 549 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 15. (II) 827 433 Kč 82 743 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 16. 1 200 404 Kč 100 034 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 17. 1 528 463 Kč 127 372 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 18. 1 459 077 Kč 121 590 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 20. 1 183 681 Kč 98 640 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 21. 1 174 707 Kč 97 892 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen rady ČTÚ 1 1 541 400 Kč 128 450 Kč mobilní telefon
Člen rady ČTÚ 3 646 800 Kč 129 360 Kč mobilní telefon
Člen rady ČTÚ 3 255 600 Kč 127 800 Kč mobilní telefon
Člen rady ČTÚ 4 1 541 400 Kč 128 450 Kč mobilní telefon
Člen rady ČTÚ 5 1 541 400 Kč 128 450 Kč mobilní telefon
Předseda / předsedkyně rady ČTÚ 2 535 100 Kč 211 258 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 1. 1 291 838 Kč 107 653 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 10. 1 432 767 Kč 119 397 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 11. 1 272 282 Kč 106 024 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 12. 1 354 950 Kč 112 913 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 13. 1 064 546 Kč 88 712 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 14. 1 440 754 Kč 120 063 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 15. 1 064 293 Kč 88 691 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 16. 537 907 Kč 107 581 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 16. 671 124 Kč 95 875 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 17. 1 543 878 Kč 128 657 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 18. 1 196 576 Kč 99 715 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 2. 1 220 085 Kč 101 674 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 20. 1 201 353 Kč 100 113 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 21. 1 030 702 Kč 85 892 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 3. 1 551 209 Kč 129 267 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 4. 1 479 933 Kč 123 328 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 5. 1 104 806 Kč 92 067 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 6. 350 165 Kč 87 541 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 7. 1 058 143 Kč 88 179 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 8. 1 145 889 Kč 95 491 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 9. 1 503 745 Kč 125 312 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen rady ČTÚ 1 1 533 600 Kč 127 800 Kč mobilní telefon
Člen rady ČTÚ 2 0 Kč 0 Kč viz Předseda/předsedkyně rady ČTÚ
Člen rady ČTÚ 3 1 534 316 Kč 127 860 Kč mobilní telefon
Člen rady ČTÚ 4 1 534 316 Kč 127 860 Kč mobilní telefon
Člen rady ČTÚ 5 1 534 316 Kč 127 860 Kč mobilní telefon
Předseda / předsedkyně rady ČTÚ 2 079 116 Kč 173 260 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 1. 1 263 212 Kč 105 268 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 10. 1 355 541 Kč 112 962 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 11. 1 194 797 Kč 99 566 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 12. 1 303 847 Kč 108 654 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 13. 961 986 Kč 80 166 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 14. 1 425 540 Kč 118 795 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 15. 1 061 295 Kč 88 441 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 16. 1 150 137 Kč 95 845 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 17. 1 448 379 Kč 120 698 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 18. 1 532 773 Kč 127 731 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 2. 1 158 335 Kč 96 528 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 20. 1 219 840 Kč 101 653 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 21. 1 022 101 Kč 85 175 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 3. 1 481 487 Kč 123 457 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 4. 1 489 529 Kč 124 127 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 5. 995 902 Kč 82 992 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 6. 847 626 Kč 70 636 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 7. 1 007 845 Kč 83 987 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 8. 1 142 453 Kč 95 204 Kč mobilní telefon
Vedoucí pozice 9. 1 455 009 Kč 121 251 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen rady ČTÚ 1 1 533 600 Kč 127 800 Kč služební mobilní telefon
Člen rady ČTÚ 2 135 696 Kč 135 696 Kč služební mobilní telefon
Člen rady ČTÚ 3 1 534 356 Kč 127 863 Kč služební mobilní telefon
Člen rady ČTÚ 4 1 150 767 Kč 127 863 Kč služební mobilní telefon
Člen rady ČTÚ 5 1 534 356 Kč 127 863 Kč služební mobilní telefon
Předseda / předsedkyně rady ČTÚ 2 063 365 Kč 171 947 Kč Mobilní telefon
Vedoucí pozice 1. 1 010 135 Kč 84 178 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 10. 1 168 236 Kč 97 353 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 11. 1 041 490 Kč 86 791 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 12. 1 248 796 Kč 104 066 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 13. 902 916 Kč 75 243 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 14. 922 228 Kč 76 852 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 15. 880 984 Kč 73 415 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 16. 885 853 Kč 73 821 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 17. 1 098 485 Kč 91 540 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 18. 1 358 381 Kč 113 198 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 19. 369 371 Kč 123 124 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 2. 871 209 Kč 72 601 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 3. 1 221 619 Kč 101 802 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 4. 1 121 367 Kč 93 447 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 5. 898 231 Kč 74 853 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 6. 840 832 Kč 70 069 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 7. 805 193 Kč 67 099 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 8. 953 466 Kč 79 456 Kč služební mobilní telefon
Vedoucí pozice 9. 1 222 922 Kč 101 910 Kč služební mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda / předsedkyně Rady ČTÚ platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Český telekomunikační úřad za všechny dostupné roky

Open data pro Český telekomunikační úřad