Vojenská nemocnice Brno

IČO: 60555530
Datová schránka: abkpz5n

zdravotnictví nemocnice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 449 634 Kč 120 803 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele pro ekonomické řízení 999 291 Kč 83 274 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele pro farmacii 1 364 126 Kč 113 677 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči 1 589 949 Kč 132 496 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele pro logistiku 1 222 725 Kč 101 894 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele pro nelékařské zdravotnické profese 1 202 516 Kč 100 210 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek ředitele pro ekonomické řízení 789 998 Kč 65 833 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele pro farmacii 1 125 168 Kč 93 764 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči 1 465 277 Kč 122 106 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele pro logistiku 1 006 125 Kč 83 844 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele pro nelékařské zdravotnické profese 1 046 501 Kč 87 208 Kč mobilní telefon
Ředitel 1 294 920 Kč 107 910 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek ředitele pro ekonomické řízení 847 630 Kč 70 636 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele pro farmacii 1 158 175 Kč 96 515 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči 1 418 012 Kč 118 168 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele pro logistiku 1 085 236 Kč 90 436 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele pro nelékařské zdravotnické profese 1 100 138 Kč 91 678 Kč mobilní telefon
Ředitel 1 551 520 Kč 129 293 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Kaplanka 759 108 Kč 63 259 Kč Mobilní telefon
Náčelník skupiny krizového řízení 843 880 Kč 70 323 Kč Mobilní telefon
Náměstek ředitele pro ekonomické řízení 813 707 Kč 67 809 Kč Mobilní telefon
Náměstek ředitele pro farmacii 1 114 389 Kč 92 866 Kč Mobilní telefon
Náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči 1 275 270 Kč 106 273 Kč Mobilní telefon
Náměstek ředitele pro logistiku 1 058 913 Kč 88 243 Kč Mobilní telefon
Náměstek ředitele pro nelékařské zdravotnické profese 1 032 442 Kč 86 037 Kč Mobilní telefon
Ředitel 1 451 520 Kč 120 960 Kč Mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 3 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované údaje v řádné lhůtě. Ale ne v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka). Informace byly v nevyhovujícím scanu v pdf.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Vojenská nemocnice Brno za všechny dostupné roky

Open data pro Vojenská nemocnice Brno