Česká agentura na podporu obchodu

IČO: 00001171
Datová schránka: afrv7v6

finance
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka 1 672 613 Kč 139 384 Kč
Ředitel/ka odboru 1 935 183 Kč 77 932 Kč
Ředitel/ka odboru 2 874 752 Kč 72 896 Kč
Ředitel/ka sekce 1 1 297 444 Kč 108 120 Kč
Ředitel/ka sekce 2 1 095 895 Kč 91 325 Kč
Ředitel/ka sekce 3 304 124 Kč 101 375 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 28 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Reakce s neúplnou odpovědí až po urgenci. Teprve na základě další korespondence dodána požadovaná data v požadovaném formátu. Odůvodnění odměn subjekt poskytl.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Česká agentura na podporu obchodu za všechny dostupné roky

Open data pro Česká agentura na podporu obchodu