Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

IČO: 71009345
Datová schránka: agzai3c

zdravotnictví hygiena
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 409 692 Kč 117 474 Kč
Ředitel odboru 1 1 180 195 Kč 98 350 Kč
Ředitel odboru 2 680 702 Kč 68 070 Kč
Ředitel odboru 3 993 122 Kč 82 760 Kč
Ředitel odboru 4 1 037 233 Kč 86 436 Kč
Ředitel odboru 5 970 606 Kč 80 884 Kč
Ředitel odboru 6 907 827 Kč 75 652 Kč
Ředitel odboru 7 940 052 Kč 78 338 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 377 658 Kč 114 805 Kč
Ředitel odboru 1 1 155 631 Kč 96 303 Kč
Ředitel odboru 3 1 040 194 Kč 86 683 Kč
Ředitel odboru 4 1 032 270 Kč 86 023 Kč
Ředitel odboru 5 900 338 Kč 75 028 Kč
Ředitel odboru 6 945 591 Kč 78 799 Kč
Ředitel odboru 7 977 604 Kč 81 467 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 495 424 Kč 124 619 Kč
Ředitel odboru 1 1 121 572 Kč 93 464 Kč
Ředitel odboru 2 0 Kč 0 Kč
Ředitel odboru 3 1 130 057 Kč 94 171 Kč
Ředitel odboru 4 960 396 Kč 80 033 Kč
Ředitel odboru 5 969 534 Kč 80 795 Kč
Ředitel odboru 6 992 129 Kč 82 677 Kč
Ředitel odboru 7 1 034 650 Kč 86 221 Kč
Ředitel sekce 0 Kč 0 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 498 347 Kč 124 862 Kč
Ředitel odboru 1 1 002 690 Kč 83 558 Kč
Ředitel odboru 2 0 Kč 0 Kč
Ředitel odboru 3 946 637 Kč 78 886 Kč
Ředitel odboru 4 954 839 Kč 79 570 Kč
Ředitel odboru 5 807 908 Kč 67 326 Kč
Ředitel odboru 6 896 563 Kč 74 714 Kč
Ředitel odboru 7 978 260 Kč 81 522 Kč
Ředitel sekce 0 Kč 0 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala informace bez prodlení v řádné lhůtě, ale v upraveném formátu, nevhodném pro strojové zpracování, který jsme požadovali.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích za všechny dostupné roky

Open data pro Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích