Útvar zvláštních činností SKPV (Policejní prezidium České republiky)

IČO: 06216498
Datová schránka: asgdrju

bezpečnost policie
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 532 480 Kč 127 707 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 692 942 Kč 141 079 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 489 467 Kč 124 122 Kč
Vedoucí pracovník 4 1 633 266 Kč 136 106 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 543 627 Kč 128 636 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 557 804 Kč 129 817 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 465 008 Kč 122 084 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 418 364 Kč 118 197 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 404 666 Kč 117 056 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 500 515 Kč 125 043 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 351 579 Kč 112 632 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 528 652 Kč 127 388 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 371 063 Kč 114 255 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 546 793 Kč 128 899 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 329 460 Kč 110 788 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 530 639 Kč 127 553 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Útvar zvláštních činností SKPV (Policejní prezidium České republiky) za všechny dostupné roky

Open data pro Útvar zvláštních činností SKPV (Policejní prezidium České republiky)