Fakultní Thomayerova nemocnice

IČO: 00064190
Datová schránka: asykkbj

zdravotnictví nemocnice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 2 872 141 Kč 239 345 Kč
Náměstek 1 1 664 200 Kč 138 683 Kč
Náměstek 2 1 517 761 Kč 126 480 Kč
Náměstek 3 1 661 106 Kč 138 426 Kč
Náměstek 4 1 436 662 Kč 119 722 Kč
Náměstek 5 1 482 382 Kč 123 532 Kč
Náměstek 6 1 538 716 Kč 160 283 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 1 601 145 Kč 133 429 Kč
Náměstek 2 1 462 151 Kč 121 846 Kč
Náměstek 3 1 380 287 Kč 138 029 Kč
Náměstek 3 186 790 Kč 93 395 Kč
Náměstek 4 1 353 871 Kč 112 823 Kč
Náměstek 5 1 384 094 Kč 115 341 Kč
Náměstek 6 1 296 324 Kč 108 027 Kč
Ředitel 1 916 075 Kč 159 673 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 1 663 771 Kč 138 648 Kč
Náměstek 2 1 483 024 Kč 123 585 Kč
Náměstek 3 1 600 622 Kč 133 385 Kč
Náměstek 4 1 370 800 Kč 114 233 Kč
Náměstek 5 1 376 472 Kč 114 706 Kč
Ředitel 2 701 734 Kč 225 145 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 886 350 Kč 157 196 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala informace bez prodlení v řádné lhůtě, Žádali jsme ale formát xls, ne pdf.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Fakultní Thomayerova nemocnice za všechny dostupné roky

Open data pro Fakultní Thomayerova nemocnice