Institut klinické a experimentální medicíny

IČO: 00023001
Datová schránka: btgjvdm

zdravotnictví nemocnice výzkum
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 460 611 Kč 115 153 Kč
Ředitel/ka 2 3 427 364 Kč 311 579 Kč
Vedoucí pracovník č. 1 1 999 619 Kč 222 180 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 546 470 Kč 220 924 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 2 157 578 Kč 179 798 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 3 158 037 Kč 263 170 Kč
Vedoucí pracovník č. 5 3 028 203 Kč 252 350 Kč
Vedoucí pracovník č. 6 518 735 Kč 103 747 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 2 750 438 Kč 229 203 Kč
Vedoucí pracovník č. 1 2 616 120 Kč 218 010 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 2 926 718 Kč 243 893 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 2 164 996 Kč 180 416 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 2 931 698 Kč 244 308 Kč
Vedoucí pracovník č. 5 2 589 928 Kč 235 448 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 3 570 540 Kč 297 545 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel/ka 1 platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala informace bez prodlení v řádné lhůtě a na podruhé i v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Institut klinické a experimentální medicíny za všechny dostupné roky

Open data pro Institut klinické a experimentální medicíny