Bezpečnostní informační služba

IČO: 47608676
Datová schránka: cx2aize

bezpečnost
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel BIS 2 322 216 Kč 193 518 Kč Služební vozidlo a jedna účastnická telefonní stanice k výkonu služebního místa nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici za účelem zajištění okamžité dosažitelnosti v souladu s § 135 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb.
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel BIS 1 977 537 Kč 188 337 Kč Za účelem okamžité pracovní dosažitelnosti možnost využívání služebního vozidla. Telefon.
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel BIS 1 346 117 Kč 179 482 Kč Za účelem okamžité pracovní dosažitelnosti možnost využívání služebního vozidla. Telefon.
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel BIS 2 290 187 Kč 190 849 Kč Za účelem okamžité pracovní dosažitelnosti možnost využívání služebního vozidla. Telefon.
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel BIS 2 216 092 Kč 184 674 Kč služební vozidlo, účastnická telefonní stanice
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel BIS 2 094 014 Kč 174 501 Kč služební vozidlo, účastnická telefonní stanice
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel BIS 1 859 189 Kč 154 932 Kč služební vozidlo, účastnická telefonní stanice
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel BIS 641 450 Kč 142 544 Kč služební vozidlo, účastnická telefonní stanice

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel BIS platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Bezpečnostní informační služba za všechny dostupné roky

Open data pro Bezpečnostní informační služba