Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

IČO: 71377999
Datová schránka: cyrj9gf

finance
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec 1 1 338 296 Kč 111 525 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Vedoucí zaměstnanec 2 1 256 191 Kč 104 683 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Vedoucí zaměstnanec 3 368 359 Kč 81 858 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Vedoucí zaměstnanec 4 729 806 Kč 81 090 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Vedoucí zaměstnanec 5 1 035 025 Kč 86 252 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Vedoucí zaměstnanec 6 1 095 061 Kč 91 255 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Vedoucí zaměstnanec 7 419 146 Kč 104 787 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Vedoucí zaměstnanec 8 1 080 307 Kč 90 026 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Vedoucí zaměstnanec 9 438 794 Kč 91 415 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka 195 076 Kč 24 385 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Generální ředitel/ka 444 974 Kč 111 244 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Náměstek 1 1 167 769 Kč 97 314 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Náměstek 2 1 262 207 Kč 105 184 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 1 559 420 Kč 79 917 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 1 152 022 Kč 76 011 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 2 55 594 Kč 55 594 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 2 972 826 Kč 88 439 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 4 1 059 199 Kč 88 267 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 5 1 036 579 Kč 86 382 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka 1 739 227 Kč 144 936 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Náměstek 1 1 212 311 Kč 101 026 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Náměstek 2 54 110 Kč 108 220 Kč
Ředitel divize 1 156 444 Kč 78 222 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 2 849 792 Kč 84 979 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 3 985 781 Kč 82 148 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 4 408 781 Kč 81 756 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 5 557 651 Kč 74 353 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 6 863 721 Kč 78 520 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel odboru 1 936 993 Kč 78 083 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel odboru 2 779 455 Kč 64 955 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel odboru 3 775 058 Kč 64 588 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka 1 754 189 Kč 146 182 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Náměstek 1 1 185 918 Kč 98 827 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 1 977 460 Kč 81 455 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 2 979 102 Kč 81 592 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 3 1 002 117 Kč 83 510 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel divize 4 1 057 942 Kč 88 162 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel odboru 1 677 437 Kč 56 453 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel odboru 2 770 927 Kč 64 244 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno
Ředitel odboru 3 862 034 Kč 71 836 Kč příspěvek z FKSP, stravenky, indispoziční volno

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest za všechny dostupné roky

Open data pro Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest