Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

IČO: 71009213
Datová schránka: dm5ai4r

zdravotnictví hygiena
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 272 485 Kč 106 040 Kč mobilní telefon
Ředitel sekce OPVZ 496 400 Kč 82 733 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 1 749 265 Kč 62 439 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 2 856 096 Kč 71 341 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 3 820 232 Kč 68 353 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 4 665 292 Kč 63 001 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 5 745 969 Kč 62 164 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 6 752 791 Kč 62 733 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 7 545 173 Kč 90 862 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 204 100 Kč 100 342 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 1 765 052 Kč 63 754 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 2 836 983 Kč 69 749 Kč mobilní telefon
Ředitel sekce OPVZ 1 054 882 Kč 87 907 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 507 273 Kč 125 606 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 1 875 574 Kč 72 965 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 2 860 735 Kč 71 728 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 3 960 577 Kč 80 048 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 4 1 478 145 Kč 123 179 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 5 928 941 Kč 77 412 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 6 911 040 Kč 75 920 Kč mobilní telefon
Ředitel odboru 7 219 794 Kč 36 632 Kč mobilní telefon
Ředitel sekce OPVZ 1 146 374 Kč 95 531 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 672 195 Kč 139 350 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 1 780 957 Kč 65 080 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 2 835 186 Kč 69 599 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 3 845 557 Kč 70 463 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 4 1 388 048 Kč 115 671 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 5 779 424 Kč 64 952 Kč Mobilní telefon
Ředitel odboru 6 731 795 Kč 60 983 Kč Mobilní telefon
Ředitel sekce OPVZ 1 065 456 Kč 88 788 Kč Mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel KHS platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové za všechny dostupné roky

Open data pro Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové