Nadační fond Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM

IČO: 09264906
Datová schránka: dnycves

doprava české dráhy železnice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Členové správní rady 0 Kč 0 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Členové správní rady 0 Kč 0 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Fond doposud neodpověděl. Statut NF ale uvádí následující: Členové správní rady vykonávají svou činnost bez nároku na odměnu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Nadační fond Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM za všechny dostupné roky

Open data pro Nadační fond Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM