Český hydrometeorologický ústav

IČO: 00020699
Datová schránka: e37djs6

životní prostředí
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Řídící funkce 1 1 284 789 Kč 107 066 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 2 1 018 850 Kč 84 904 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 3 962 452 Kč 80 204 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 4 1 285 542 Kč 107 129 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 5 765 825 Kč 95 728 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 6 961 356 Kč 80 113 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 7 1 158 773 Kč 96 564 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 8 1 158 177 Kč 96 515 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 9 1 116 081 Kč 93 007 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 10 1 053 584 Kč 87 799 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 11 1 025 800 Kč 85 483 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 12 1 514 302 Kč 126 192 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 13 1 483 993 Kč 123 666 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 14 1 354 501 Kč 112 875 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Řídící funkce 1 1 369 679 Kč 114 140 Kč služební vozidlo
Řídící funkce 10 1 093 599 Kč 91 133 Kč služební vozidlo
Řídící funkce 11 1 117 745 Kč 93 145 Kč služební vozidlo
Řídící funkce 12 1 158 552 Kč 96 546 Kč služební vozidlo
Řídící funkce 13 1 355 490 Kč 112 958 Kč služební vozidlo
Řídící funkce 2 1 247 575 Kč 103 965 Kč služební vozidlo
Řídící funkce 3 1 532 856 Kč 127 738 Kč služební vozidlo
Řídící funkce 4 1 136 268 Kč 94 689 Kč služební vozidlo
Řídící funkce 5 1 381 599 Kč 115 133 Kč služební vozidlo
Řídící funkce 6 1 261 012 Kč 105 084 Kč služební vozidlo
Řídící funkce 7 1 099 058 Kč 91 588 Kč služební vozidlo
Řídící funkce 8 955 353 Kč 79 613 Kč služební vozidlo
Řídící funkce 9 1 345 607 Kč 112 134 Kč služební vozidlo
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Řídící funkce 1 1 312 517 Kč 109 376 Kč mobilní telefon, služební vozidlo bez přiděleného řidiče
Řídící funkce 2 1 506 762 Kč 125 564 Kč mobilní telefon, služební vozidlo bez přiděleného řidiče
Řídící funkce 3 1 249 170 Kč 104 098 Kč mobilní telefon, služební vozidlo bez přiděleného řidiče
Řídící funkce 4 1 300 516 Kč 108 376 Kč mobilní telefon, služební vozidlo bez přiděleného řidiče
Řídící funkce 5 1 220 224 Kč 101 685 Kč mobilní telefon, služební vozidlo bez přiděleného řidiče
Řídící funkce 6 1 253 383 Kč 104 449 Kč mobilní telefon, služební vozidlo bez přiděleného řidiče
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Řídící funkce 1 1 230 558 Kč 102 547 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 2 1 310 450 Kč 109 204 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 3 1 122 189 Kč 93 516 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 4 1 231 119 Kč 102 593 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 5 1 100 869 Kč 91 739 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 6 1 174 614 Kč 97 885 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Řídící funkce 1 1 224 864 Kč 102 072 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 2 1 157 189 Kč 96 432 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 3 1 093 778 Kč 91 148 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 4 1 212 712 Kč 101 059 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 5 1 291 288 Kč 107 607 Kč mobilní telefon
Řídící funkce 6 1 162 129 Kč 96 844 Kč mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Český hydrometeorologický ústav za všechny dostupné roky

Open data pro Český hydrometeorologický ústav