Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

IČO: 75151511
Datová schránka: eb8ai73

bezpečnost policie ředitelství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 591 087 Kč 132 591 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 601 857 Kč 133 488 Kč
Vedoucí pracovník 3 723 469 Kč 144 694 Kč
Vedoucí pracovník 4 1 693 257 Kč 141 105 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 671 330 Kč 139 278 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 502 552 Kč 125 213 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 525 500 Kč 127 125 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 525 468 Kč 127 122 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 539 378 Kč 128 282 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 524 393 Kč 127 033 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 548 002 Kč 129 000 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 684 377 Kč 140 365 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 496 684 Kč 124 724 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 485 004 Kč 123 750 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 480 015 Kč 123 335 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 766 294 Kč 147 191 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje za všechny dostupné roky

Open data pro Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje