Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

IČO: 65349423
Datová schránka: fs2aa2t

průmysl a obchod
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně úřadu 3 258 609 Kč 271 551 Kč vozidlo s řidičem i bez něj, byt, 421 200 Kč je paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.)
Místopředseda 1 2 714 880 Kč 226 240 Kč vozidlo s řidičem i bez něj, 375 600 Kč je paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.)
Místopředseda 2 2 711 505 Kč 225 959 Kč vozidlo s řidičem i bez něj, 375 600 Kč je paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.)
Místopředseda 3 2 715 287 Kč 226 274 Kč vozidlo s řidičem i bez něj, byt, 375 600 Kč je paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.)
Ředitel odboru 1 1 275 379 Kč 106 282 Kč
Ředitel odboru 2 1 165 552 Kč 97 129 Kč
Ředitel odboru 3 1 357 990 Kč 113 166 Kč
Ředitel odboru 4 1 305 722 Kč 108 810 Kč
Ředitel odboru 5 1 163 161 Kč 96 930 Kč
Ředitel odboru 6 1 065 672 Kč 88 806 Kč
Ředitel odboru 7 1 169 254 Kč 97 438 Kč
Ředitel odboru 8 1 331 336 Kč 110 945 Kč
Ředitel odboru 9 1 364 468 Kč 113 706 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda 1 2 427 805 Kč 202 317 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Místopředseda 2 2 427 585 Kč 202 299 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Místopředseda 3 2 433 373 Kč 202 781 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, služební byt
Předseda/předsedkyně úřadu 2 915 786 Kč 242 982 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, služební byt
Ředitel odboru 1 1 360 736 Kč 113 395 Kč FKSP
Ředitel odboru 2 1 360 310 Kč 113 359 Kč FKSP
Ředitel odboru 3 1 415 322 Kč 117 944 Kč FKSP
Ředitel odboru 4 1 185 866 Kč 98 822 Kč FKSP
Ředitel odboru 5 1 351 877 Kč 112 656 Kč FKSP
Ředitel odboru 6 1 251 023 Kč 104 252 Kč FKSP
Ředitel odboru 7 1 142 693 Kč 95 224 Kč FKSP
Ředitel odboru 8 853 354 Kč 85 335 Kč FKSP
Ředitel odboru 9 1 069 264 Kč 89 105 Kč FKSP
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda 1 2 412 000 Kč 201 000 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Místopředseda 2 2 412 000 Kč 201 000 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Předseda/předsedkyně úřadu 2 896 800 Kč 241 400 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda 1 2 412 000 Kč 201 000 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Místopředseda 2 2 412 000 Kč 201 000 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Předseda/předsedkyně úřadu 2 896 800 Kč 241 400 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda 1 2 187 600 Kč 182 300 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Místopředseda 2 2 187 600 Kč 182 300 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Předseda/předsedkyně úřadu 2 628 000 Kč 219 000 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda 1 2 014 800 Kč 167 900 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Místopředseda 2 2 014 800 Kč 167 900 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Předseda/předsedkyně úřadu 2 418 000 Kč 201 500 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda 1 1 886 400 Kč 157 200 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Místopředseda 2 1 886 400 Kč 157 200 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Předseda/předsedkyně úřadu 2 265 600 Kč 188 800 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda 1 1 744 800 Kč 145 400 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Místopředseda 2 1 744 800 Kč 145 400 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Předseda/předsedkyně úřadu 2 096 400 Kč 174 700 Kč užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda/předsedkyně úřadu platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže za všechny dostupné roky

Open data pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže