Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

IČO: 71009159
Datová schránka: hhcai8e

zdravotnictví hygiena
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 1 405 450 Kč 117 121 Kč nezískává
Ředitel sekce OPVZ 1 007 640 Kč 83 970 Kč nezískává
Ředitel odboru 1 825 167 Kč 68 764 Kč nezískává
Ředitel odboru 2 898 028 Kč 74 836 Kč nezískává
Ředitel odboru 3 874 542 Kč 72 879 Kč nezískává
Ředitel odboru 4 855 095 Kč 71 258 Kč nezískává
Ředitel odboru 5 835 794 Kč 69 650 Kč nezískává
Ředitel odboru 6 880 538 Kč 73 378 Kč nezískává
Ředitel odboru 7 834 721 Kč 69 560 Kč nezískává
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 1 361 765 Kč 113 480 Kč
Ředitel odboru 1 852 606 Kč 71 051 Kč
Ředitel odboru 2 896 275 Kč 74 690 Kč
Ředitel odboru 3 883 884 Kč 73 657 Kč
Ředitel odboru 4 833 634 Kč 69 470 Kč
Ředitel odboru 5 817 869 Kč 68 156 Kč
Ředitel odboru 6 852 979 Kč 71 082 Kč
Ředitel odboru 7 805 692 Kč 67 141 Kč
Ředitel sekce OPVZ 742 056 Kč 61 838 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 1 461 542 Kč 121 795 Kč
Ředitel odboru 1 980 083 Kč 81 674 Kč
Ředitel odboru 2 1 040 844 Kč 86 737 Kč
Ředitel odboru 3 957 153 Kč 79 763 Kč
Ředitel odboru 4 919 500 Kč 76 625 Kč
Ředitel odboru 5 887 672 Kč 73 973 Kč
Ředitel odboru 6 516 689 Kč 73 813 Kč
Ředitel odboru 7 1 110 836 Kč 92 570 Kč
Ředitel sekce OPVZ 641 289 Kč 106 882 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 784 207 Kč 196 052 Kč
Ředitel KHS 2 414 448 Kč 138 149 Kč
Ředitel odboru 1 923 890 Kč 76 991 Kč
Ředitel odboru 2 1 224 981 Kč 102 082 Kč
Ředitel odboru 3 931 564 Kč 77 630 Kč
Ředitel odboru 4 869 233 Kč 72 436 Kč
Ředitel odboru 5 841 266 Kč 70 106 Kč
Ředitel odboru 6 1 186 298 Kč 131 811 Kč
Ředitel odboru 7 1 039 570 Kč 86 631 Kč
Ředitel sekce OPVZ 652 953 Kč 54 413 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel KHS 1 platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. Podrobné zdůvodnění odměn bylo poskytnuto přílohou.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze za všechny dostupné roky

Open data pro Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze