Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.

IČO: 48546054
Datová schránka: ifjp9k2

zahraničí
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 556 915 Kč 79 559 Kč Sim karta (hovory + data), notebook
Ředitel 2 369 706 Kč 73 941 Kč Sim karta (hovory + data), notebook
Vedoucí oddělení 1 576 702 Kč 51 126 Kč Sim karta (hovory + data), notebook
Vedoucí oddělení 2 769 188 Kč 64 099 Kč Sim karta (hovory + data), notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 902 086 Kč 75 174 Kč Sim karta (hovory + data), notebook
Vedoucí oddělení 1 688 899 Kč 57 408 Kč Sim karta (hovory + data), notebook
Vedoucí oddělení 2 638 691 Kč 53 224 Kč Sim karta (hovory + data), notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 815 292 Kč 67 941 Kč Sim karta (hovory + data), notebook
Vedoucí oddělení 1 685 422 Kč 57 119 Kč Sim karta (hovory + data), notebook
Vedoucí oddělení 2 548 072 Kč 45 673 Kč Sim karta (hovory + data), notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 959 870 Kč 79 989 Kč SIM karta (hovory + data), notebook
Vedoucí oddělení 1 600 740 Kč 50 062 Kč SIM karta (hovory + data), notebook
Vedoucí oddělení 2 649 967 Kč 54 164 Kč SIM karta (hovory + data), notebook

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel 1 platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 28 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu s omluvou za zaslání po zákonné lhůtě.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 4 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. za všechny dostupné roky

Open data pro Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i.