Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

IČO: 75151499
Datová schránka: jydai6g

bezpečnost policie ředitelství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 755 521 Kč 146 293 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 119 250 Kč 139 906 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 392 719 Kč 126 611 Kč
Vedoucí pracovník 4 1 752 400 Kč 146 033 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 726 736 Kč 143 895 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 389 355 Kč 129 785 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 611 966 Kč 134 331 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 062 476 Kč 118 053 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 433 877 Kč 119 490 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 511 455 Kč 125 955 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 466 157 Kč 122 180 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 634 847 Kč 136 237 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 415 094 Kč 117 925 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 605 580 Kč 133 798 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 458 931 Kč 121 578 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 676 187 Kč 139 682 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje za všechny dostupné roky

Open data pro Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje