Česká pošta, s.p.

IČO: 47114983
Datová schránka: kr7cdry

služby pošta
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka 4 091 360 Kč 2 045 680 Kč poskytnutí vozidla pro soukromé a služební účely, zdaňováno dle zákona o dani z příjmu
Předseda/dkyně dozorčí rady 1 1 800 000 Kč 150 000 Kč
Místopředseda/dkyně dozorčí rady 1 720 000 Kč 60 000 Kč
Místopředseda/dkyně dozorčí rady 2 720 000 Kč 60 000 Kč
Místopředseda/dkyně dozorčí rady 3 720 000 Kč 60 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 1 360 000 Kč 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 2 360 000 Kč 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 3 360 000 Kč 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 4 360 000 Kč 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 5 360 000 Kč 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 6 360 000 Kč 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 7 360 000 Kč 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 8 360 000 Kč 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 9 360 000 Kč 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 10 360 000 Kč 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 11 339 545 Kč 28 295 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Člen/ka dozorčí rady 1 360 000 Kč 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 10 360 000 Kč 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 11 360 000 Kč 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 12 280 435 Kč 29 519 Kč
Člen/ka dozorčí rady 13 280 435 Kč 29 519 Kč
Člen/ka dozorčí rady 14 280 435 Kč 29 519 Kč
Člen/ka dozorčí rady 15 280 435 Kč 29 519 Kč
Člen/ka dozorčí rady 16 196 364 Kč 30 210 Kč
Člen/ka dozorčí rady 2 221 039 Kč 29 472 Kč
Člen/ka dozorčí rady 3 360 000 Kč 30 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 4 0 Kč 0 Kč
Člen/ka dozorčí rady 5 36 000 Kč 24 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 6 36 000 Kč 24 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 7 36 000 Kč 24 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 8 36 000 Kč 24 000 Kč
Člen/ka dozorčí rady 9 33 000 Kč 33 000 Kč
Generální ředitel/ka 5 620 484 Kč 468 374 Kč poskytnutí vozidla pro soukromé a služební účely, zdaňováno dle zákona o dani z příjmů
Místopředseda/dkyně dozorčí rady 1 0 Kč 0 Kč
Místopředseda/dkyně dozorčí rady 2 72 000 Kč 48 000 Kč
Místopředseda/dkyně dozorčí rady 3 633 913 Kč 66 728 Kč
Místopředseda/dkyně dozorčí rady 4 554 348 Kč 58 352 Kč
Místopředseda/dkyně dozorčí rady 5 554 348 Kč 58 352 Kč
Předseda/dkyně dozorčí rady 1 180 000 Kč 120 000 Kč
Předseda/dkyně dozorčí rady 2 1 372 174 Kč 144 439 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 26 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu s omluvou za zaslání po zákonné lhůtě.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 25 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Česká pošta, s.p. za všechny dostupné roky

Open data pro Česká pošta, s.p.