Státní úřad pro jadernou bezpečnost

IČO: 48136069
Datová schránka: me7aazb

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 1 783 153 Kč 148 596 Kč přidělené služební vozidlo, notebook, služební telefon
Ředitel/ředitelka sekce pro jadernou bezpečnost 709 649 Kč 141 930 Kč notebook, služební telefon
Ředitel/ředitelka sekce pro radiační ochranu 1 710 250 Kč 142 521 Kč notebook, služební telefon
Ředitel/ředitelka sekce pro řízení a technickou podporu 1 653 084 Kč 137 757 Kč notebook, služební telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 1 984 251 Kč 165 354 Kč přidělené služební vozidlo, notebook, mobilní telefon
Ředitel/ředitelka sekce pro jadernou bezpečnost 2 171 988 Kč 180 999 Kč notebook, mobilní telefon
Ředitel/ředitelka sekce pro radiační ochranu 2 147 830 Kč 178 986 Kč notebook, mobilní telefon
Ředitel/ředitelka sekce pro řízení a technickou podporu 2 072 251 Kč 172 688 Kč notebook, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 1 522 879 Kč 126 907 Kč vozidlo, notebook, mobilní telefon
Ředitel/ředitelka sekce pro jadernou bezpečnost 1 741 037 Kč 145 086 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel/ředitelka sekce pro radiační ochranu 1 719 479 Kč 143 290 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel/ředitelka sekce pro řízení a technickou podporu 670 648 Kč 167 662 Kč mobilní telefon + notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 1 577 729 Kč 131 477 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro jadernou bezpečnost 1 760 971 Kč 146 748 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro radiační ochranu 1 715 805 Kč 142 984 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro řízení a technickou podporu 1 778 559 Kč 148 213 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 1 756 825 Kč 146 402 Kč
Ředitel/ředitelka odboru krizového řízení a informatiky 1 230 490 Kč 102 541 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro jadernou bezpečnost 1 725 076 Kč 143 756 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro radiační ochranu 1 692 317 Kč 141 026 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro řízení a technickou podporu 1 741 346 Kč 145 112 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 1 706 808 Kč 142 234 Kč
Ředitel/ředitelka odboru krizového řízení a informatiky 1 273 742 Kč 106 145 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro jadernou bezpečnost 1 587 937 Kč 132 328 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro radiační ochranu 1 640 027 Kč 136 669 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro řízení a technickou podporu 1 626 248 Kč 135 521 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 1 593 911 Kč 132 826 Kč
Ředitel/ředitelka odboru krizového řízení a informatiky 1 159 216 Kč 96 601 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro jadernou bezpečnost 1 574 022 Kč 131 169 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro radiační ochranu 1 724 157 Kč 143 680 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro řízení a technickou podporu 1 605 745 Kč 133 812 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 1 423 687 Kč 118 641 Kč
Ředitel/ředitelka odboru krizového řízení a informatiky 1 140 757 Kč 95 063 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro jadernou bezpečnost 1 401 803 Kč 116 817 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro radiační ochranu 1 419 168 Kč 118 264 Kč
Ředitel/ředitelka sekce pro řízení a technickou podporu 1 396 673 Kč 116 389 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda/předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 4 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost za všechny dostupné roky

Open data pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost