Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

IČO: 47672234
Datová schránka: mk5ab8i

zdravotnictví finance zdravotní pojišťovny
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
člen vedení ČPZP 1 2 632 366 Kč 219 364 Kč Služební vozidlo bez přiděleného řidiče
člen vedení ČPZP 2 2 604 975 Kč 217 081 Kč Služební vozidlo bez přiděleného řidiče
člen vedení ČPZP 3 2 656 763 Kč 221 397 Kč Služební vozidlo bez přiděleného řidiče
člen vedení ČPZP 4 2 531 175 Kč 210 931 Kč Služební vozidlo bez přiděleného řidiče
člen vedení ČPZP 5 2 574 503 Kč 214 542 Kč Služební vozidlo bez přiděleného řidiče
člen vedení ČPZP 6 661 719 Kč 110 287 Kč Služební vozidlo bez přiděleného řidiče

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace, ale ve formátu nevhodném pro strojové zpracování, který jsme požadovali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Česká průmyslová zdravotní pojišťovna za všechny dostupné roky

Open data pro Česká průmyslová zdravotní pojišťovna