Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

IČO: 47114321
Datová schránka: q9iadw9

zdravotnictví finance zdravotní pojišťovny
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Generální ředitel/ka 3 805 000 Kč 317 083 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon
Ředitel úseku 1 2 436 140 Kč 203 012 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon
Ředitel úseku 2 2 752 520 Kč 229 377 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon
Ředitel úseku 3 2 492 400 Kč 207 700 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon
Ředitel úseku 4 3 119 540 Kč 259 962 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon
Ředitel úseku 5 2 971 360 Kč 247 613 Kč služební vozidlo, notebook, mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Generální ředitel/ka platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2024 a odpověď obdrželi po 30 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu, ale až po naší stížnosti na nereagování.

Open data

Open data s kompletními platy pro Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví za všechny dostupné roky

Open data pro Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví