Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

IČO: 75151472
Datová schránka: rkiai5y

bezpečnost policie ředitelství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 607 956 Kč 133 996 Kč
Vedoucí pracovník 2 2 126 194 Kč 177 183 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 006 647 Kč 125 831 Kč
Vedoucí pracovník 4 1 683 893 Kč 140 324 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 638 666 Kč 182 074 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 504 482 Kč 125 374 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 718 935 Kč 119 823 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 591 720 Kč 132 643 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 651 123 Kč 137 594 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 610 682 Kč 134 224 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 684 705 Kč 140 392 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 913 450 Kč 159 454 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 654 227 Kč 137 852 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 163 635 Kč 145 454 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 619 611 Kč 134 968 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 979 294 Kč 164 941 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy za všechny dostupné roky

Open data pro Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy