DIAMO, státní podnik

IČO: 00002739
Datová schránka: sjfywke

ostatní
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec 1 2 114 120 Kč 176 177 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 2 2 219 595 Kč 184 966 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 3 2 519 526 Kč 209 961 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 4 2 393 238 Kč 199 437 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 5 3 419 856 Kč 284 988 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 6 2 557 767 Kč 213 147 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 7 2 188 239 Kč 182 353 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 8 2 063 118 Kč 171 927 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 9 2 290 270 Kč 190 856 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 10 2 380 279 Kč 198 357 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 11 2 283 338 Kč 190 278 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 12 a 757 717 Kč 378 859 Kč mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 12 b 949 671 Kč 158 279 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 13 579 881 Kč 144 970 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec 1 2 065 340 Kč 172 112 Kč vozidlo k soukromým účelům
Vedoucí zaměstnanec 10 2 193 472 Kč 182 789 Kč vozidlo k soukromým účelům
Vedoucí zaměstnanec 11 491 264 Kč 122 816 Kč
Vedoucí zaměstnanec 12 3 222 980 Kč 268 582 Kč
Vedoucí zaměstnanec 2 2 088 319 Kč 174 027 Kč vozidlo k soukromým účelům
Vedoucí zaměstnanec 3 2 484 984 Kč 207 082 Kč vozidlo k soukromým účelům
Vedoucí zaměstnanec 4 2 409 980 Kč 200 832 Kč vozidlo k soukromým účelům
Vedoucí zaměstnanec 5 3 647 064 Kč 303 922 Kč vozidlo k soukromým účelům
Vedoucí zaměstnanec 6 2 409 531 Kč 200 794 Kč vozidlo k soukromým účelům
Vedoucí zaměstnanec 7 2 085 504 Kč 173 792 Kč vozidlo k soukromým účelům
Vedoucí zaměstnanec 8 520 831 Kč 115 740 Kč vozidlo k soukromým účelům
Vedoucí zaměstnanec 8 1 646 868 Kč 219 582 Kč vozidlo k soukromým účelům
Vedoucí zaměstnanec 9 1 637 934 Kč 136 495 Kč vozidlo k soukromým účelům
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí zaměstnanec 1 1 890 528 Kč 157 544 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 10 2 098 283 Kč 174 857 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 2 2 044 853 Kč 170 404 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 3 2 447 338 Kč 203 945 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 4 1 856 663 Kč 154 722 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 5 2 620 909 Kč 218 409 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 6 2 203 376 Kč 183 615 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 7 1 677 093 Kč 139 758 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 8 2 142 471 Kč 178 539 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon
Vedoucí zaměstnanec 9 2 419 518 Kč 201 627 Kč vozidlo k soukromým účelům, mobilní telefon

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro DIAMO, státní podnik za všechny dostupné roky

Open data pro DIAMO, státní podnik