Správa Krkonošského národního parku

IČO: 00088455
Datová schránka: ssxrbr7

životní prostředí
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 374 271 Kč 114 523 Kč
Náměstek ředitele 1 1 425 622 Kč 118 802 Kč
Náměstek ředitele 2 1 336 483 Kč 111 374 Kč
Náměstek ředitele 3 1 134 550 Kč 94 546 Kč
Náměstek ředitele 4 1 216 187 Kč 101 349 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 1 095 720 Kč 91 310 Kč
Náměstek 2 1 048 840 Kč 87 403 Kč
Náměstek 3 1 031 880 Kč 85 990 Kč
Náměstek 4 974 360 Kč 81 197 Kč
Ředitel 1 170 000 Kč 97 500 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek 1 1 068 360 Kč 89 030 Kč
Náměstek 2 985 680 Kč 82 140 Kč
Náměstek 3 874 880 Kč 72 907 Kč
Náměstek 4 942 250 Kč 78 521 Kč
Ředitel 1 153 140 Kč 96 095 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 17 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Správa Krkonošského národního parku za všechny dostupné roky

Open data pro Správa Krkonošského národního parku