Dům zahraniční spolupráce

IČO: 61386839
Datová schránka: tj8vfp3

zahraničí vzdělávání
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 1 455 805 Kč 121 317 Kč 0
Vedoucí sekce DZS A/1 389 267 Kč 77 853 Kč 0
Vedoucí sekce DZS A/2 349 367 Kč 87 342 Kč 0
Vedoucí sekce DZS A/3 295 288 Kč 98 429 Kč 0
Vedoucí sekce DZS B/1 586 710 Kč 97 785 Kč 0
Vedoucí sekce DZS B/2 521 004 Kč 86 834 Kč 0
Vedoucí sekce DZS C 1 085 043 Kč 90 420 Kč 0
Vedoucí sekce DZS D 1 154 936 Kč 96 245 Kč 0
Vedoucí sekce DZS E 1 026 091 Kč 85 508 Kč 0
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 1 483 816 Kč 123 651 Kč
Vedoucí sekce DZS D 1 042 301 Kč 86 858 Kč
Vedoucí sekce DZS E 843 138 Kč 76 649 Kč
Vedoucí sekce DZS A 859 763 Kč 85 976 Kč
Vedoucí sekce DZS B 1 037 993 Kč 86 499 Kč
Vedoucí sekce DZS C 893 166 Kč 81 197 Kč
Vedoucí sekce DZS C 63 030 Kč 63 030 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel/ka 995 677 Kč 110 631 Kč
Vedoucí sekce DZS D 983 590 Kč 81 966 Kč
Vedoucí sekce DZS A 1 095 592 Kč 91 299 Kč
Vedoucí sekce DZS B 975 378 Kč 81 282 Kč
Vedoucí sekce DZS C 915 336 Kč 76 278 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí odboru DZS 1 805 510 Kč 67 126 Kč
Vedoucí odboru DZS 2 677 728 Kč 56 477 Kč
Vedoucí odboru DZS 3 732 320 Kč 61 027 Kč
Vedoucí oddělení DZS 1 690 478 Kč 57 540 Kč
Vedoucí oddělení DZS 10 806 704 Kč 67 225 Kč
Vedoucí oddělení DZS 11 594 141 Kč 49 512 Kč
Vedoucí oddělení DZS 12 337 438 Kč 48 205 Kč
Vedoucí oddělení DZS 13 472 447 Kč 42 950 Kč
Vedoucí oddělení DZS 14 510 164 Kč 42 514 Kč
Vedoucí oddělení DZS 15 738 114 Kč 61 510 Kč
Vedoucí oddělení DZS 16 631 389 Kč 52 616 Kč
Vedoucí oddělení DZS 17 628 076 Kč 52 340 Kč
Vedoucí oddělení DZS 18 694 571 Kč 57 881 Kč
Vedoucí oddělení DZS 2 665 929 Kč 55 494 Kč
Vedoucí oddělení DZS 3 619 379 Kč 51 615 Kč
Vedoucí oddělení DZS 4 676 869 Kč 56 406 Kč
Vedoucí oddělení DZS 5 707 857 Kč 64 351 Kč
Vedoucí oddělení DZS 6 39 209 Kč 39 209 Kč
Vedoucí oddělení DZS 7 569 087 Kč 56 909 Kč
Vedoucí oddělení DZS 8 751 119 Kč 62 593 Kč
Vedoucí oddělení DZS 9 685 735 Kč 57 145 Kč
Vedoucí sekce DZS D 902 304 Kč 75 192 Kč
Vedoucí sekce DZS A 1 051 686 Kč 87 641 Kč
Vedoucí sekce DZS B 941 921 Kč 78 493 Kč
Vedoucí sekce DZS C 962 450 Kč 80 204 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla informace v jiném než požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Dům zahraniční spolupráce za všechny dostupné roky

Open data pro Dům zahraniční spolupráce