Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce

IČO: 00020711
Datová schránka: tqepb8z

výzkum zemědělství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Statutární zástupce subjektu (leden) 133 000 Kč 133 000 Kč
Statutární zástupce subjektu (únor - prosinec) 1 078 604 Kč 98 055 Kč
Oddělení PR, redakce a knihovny 617 095 Kč 51 425 Kč
Oddělení organizační, právní a personální 589 799 Kč 61 437 Kč
Sekce náměstka ředitele pro výzkumnou a odbornou činnost 1 141 735 Kč 95 145 Kč
Středisko pro posuzování způsobilosti laboratoří (ASLAB) 679 185 Kč 56 599 Kč
Sekce náměstka ředitele pro ekonomickou a provozně technickou činnost 972 586 Kč 81 049 Kč
Předseda Rady VÚV TGM, v. v. i. 10 000 Kč 833 Kč
Člen Rady VÚV TGM, v. v. i. 1 10 000 Kč 833 Kč
Člen Rady VÚV TGM, v. v. i. 2 10 000 Kč 833 Kč
Člen Rady VÚV TGM, v. v. i. 3 10 000 Kč 833 Kč
Člen Rady VÚV TGM, v. v. i. 4 10 000 Kč 833 Kč
Člen Rady VÚV TGM, v. v. i. 5 10 000 Kč 833 Kč
Člen Rady VÚV TGM, v. v. i. 6 10 000 Kč 833 Kč
Člen Rady VÚV TGM, v. v. i. 7 10 000 Kč 833 Kč
Předseda Dozorčí rady VÚV TGM, v. v. i. 10 000 Kč 909 Kč
Člen Dozorčí rady VÚV TGM, v. v. i. 1 10 000 Kč 909 Kč
Člen Dozorčí rady VÚV TGM, v. v. i. 2 10 000 Kč 909 Kč
Člen Dozorčí rady VÚV TGM, v. v. i. 3 10 000 Kč 909 Kč
Člen Dozorčí rady VÚV TGM, v. v. i. 4 10 000 Kč 909 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Statutární zástupce subjektu / přímý podřízený stat. zástupce 862 110 Kč 71 843 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Statutární zástupce subjektu / přímý podřízený stat. zástupce 834 261 Kč 69 522 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Statutární zástupce subjektu (leden) platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn, ale až 28. 3., po přehodnocení původního odmítnutí (zaslány nejprve pouze souhrnné údaje za celé vedení instituce, proti čemuž jsme se odvolali).

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce za všechny dostupné roky

Open data pro Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce