Ústav pro péči o matku a dítě

IČO: 00023698
Datová schránka: u5yqf8d

společnost
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel 2 524 864 Kč 210 405 Kč
Zástupce ředitele 1 146 520 Kč 119 429 Kč
Náměstek ředitele 1 552 240 Kč 92 040 Kč
Náměstek ředitele 2 1 175 080 Kč 97 923 Kč
Náměstek ředitele 3 653 352 Kč 54 446 Kč
Náměstek ředitele 4 221 288 Kč 92 203 Kč
Náměstek ředitele 5 685 680 Kč 95 233 Kč
Náměstek ředitele 6 998 400 Kč 83 200 Kč
Náměstek ředitele 7 1 315 040 Kč 109 587 Kč
Náměstek ředitele 8 1 009 920 Kč 84 160 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek ředitele 1 461 187 Kč 38 432 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 2 1 014 903 Kč 84 575 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 3 614 751 Kč 51 229 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 4 212 191 Kč 17 683 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 5 744 080 Kč 62 007 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 6 1 131 512 Kč 94 293 Kč mobilní telefon
Náměstek ředitele 7 1 406 081 Kč 117 173 Kč mobilní telefon
Ředitel 1 722 983 Kč 143 582 Kč vozidlo s přiděleným řidičem, mobilní telefon
Zástupce ředitele 1 042 521 Kč 86 877 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Náměstek ředitele 1 824 120 Kč 68 677 Kč
Náměstek ředitele 2 1 100 473 Kč 91 706 Kč
Náměstek ředitele 3 780 529 Kč 65 044 Kč
Náměstek ředitele 4 716 960 Kč 59 747 Kč
Náměstek ředitele 5 1 032 760 Kč 86 063 Kč
Náměstek ředitele 6 961 090 Kč 80 091 Kč
Náměstek ředitele 7 1 177 200 Kč 98 100 Kč
Ředitel 1 580 688 Kč 131 724 Kč
Zástupce ředitele 1 186 160 Kč 98 847 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované údaje v řádné lhůtě. Ale ne v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka). Informace byly v nevyhovujícím scanu v pdf.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 20 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Ústav pro péči o matku a dítě za všechny dostupné roky

Open data pro Ústav pro péči o matku a dítě