Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

IČO: 00020338
Datová schránka: ugbaiq7

zemědělství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
ředitel ústavu 1 772 362 Kč 147 697 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel sekce 1 1 396 498 Kč 116 375 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel sekce 2 1 467 639 Kč 122 303 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel sekce 3 1 327 536 Kč 110 628 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel sekce 4 1 586 447 Kč 132 204 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel sekce 5 1 351 735 Kč 112 645 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 1 1 156 472 Kč 96 373 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 2 1 200 717 Kč 100 060 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 3 1 036 801 Kč 86 400 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 4 1 127 478 Kč 93 957 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 5 1 042 982 Kč 86 915 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 6 1 133 310 Kč 94 443 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 7 1 067 168 Kč 88 931 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 8 1 071 234 Kč 89 270 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 9 1 004 932 Kč 83 744 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 10 1 057 695 Kč 88 141 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 11 1 114 757 Kč 92 896 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 12 946 360 Kč 78 863 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 13 1 043 323 Kč 86 944 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 14 1 085 871 Kč 90 489 Kč mobilní telefon, notebook
ředitel odboru 15 1 079 125 Kč 89 927 Kč mobilní telefon, notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel odboru 1 1 140 061 Kč 95 005 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 10 1 063 788 Kč 88 649 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 11 1 095 178 Kč 91 265 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 12 947 368 Kč 78 947 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 13 1 036 492 Kč 86 374 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 14 1 072 946 Kč 89 412 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 15 1 043 609 Kč 86 967 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 2 1 220 398 Kč 101 700 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 3 1 038 187 Kč 86 516 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 4 1 005 300 Kč 83 775 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 5 1 073 343 Kč 89 445 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 6 1 082 796 Kč 90 233 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 7 1 038 845 Kč 86 570 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 8 1 045 583 Kč 87 132 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 9 1 000 334 Kč 83 361 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel sekce 1 1 418 390 Kč 118 199 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel sekce 2 1 642 689 Kč 136 891 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel sekce 3 1 333 959 Kč 111 163 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel sekce 4 1 764 489 Kč 147 041 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel sekce 5 1 399 680 Kč 116 640 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel ústavu 1 765 282 Kč 147 107 Kč mobilní telefon + notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel odboru 1 1 138 587 Kč 94 882 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel odboru 10 1 002 627 Kč 83 552 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel odboru 11 1 026 057 Kč 85 505 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel odboru 12 767 533 Kč 63 961 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel odboru 13 987 793 Kč 82 316 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel odboru 14 1 020 976 Kč 85 081 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel odboru 15 1 019 919 Kč 84 993 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel odboru 2 1 171 845 Kč 97 654 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel odboru 3 988 432 Kč 82 369 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel odboru 4 1 050 152 Kč 87 513 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel odboru 5 995 470 Kč 82 956 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel odboru 6 1 044 878 Kč 87 073 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel odboru 7 986 183 Kč 82 182 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel odboru 8 988 660 Kč 89 878 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel odboru 9 855 713 Kč 85 571 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel sekce 1 1 399 828 Kč 116 652 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel sekce 2 1 466 868 Kč 122 239 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel sekce 3 1 296 340 Kč 108 028 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel sekce 4 1 480 627 Kč 123 386 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel sekce 5 1 307 636 Kč 108 970 Kč mobilní telefon, notebook
Ředitel ústavu 1 741 144 Kč 145 095 Kč mobilní telefon, notebook
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel odboru 1 1 087 732 Kč 90 644 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 10 989 651 Kč 82 471 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 11 1 046 864 Kč 87 239 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 12 878 226 Kč 73 186 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 13 987 833 Kč 82 319 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 14 993 994 Kč 82 833 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 15 985 670 Kč 82 139 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 2 1 101 293 Kč 91 774 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 3 983 094 Kč 81 925 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 4 995 113 Kč 82 926 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 5 968 866 Kč 80 739 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 6 990 666 Kč 82 556 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 7 947 014 Kč 78 918 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 8 971 334 Kč 80 945 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel odboru 9 1 003 211 Kč 83 601 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel sekce 1 1 231 046 Kč 102 587 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel sekce 2 1 226 303 Kč 102 192 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel sekce 3 1 257 867 Kč 104 822 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel sekce 4 1 248 329 Kč 104 027 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel sekce 5 1 225 063 Kč 102 089 Kč mobilní telefon + notebook
Ředitel ústavu 1 675 245 Kč 139 604 Kč mobilní telefon + notebook

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje ředitel ústavu platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský za všechny dostupné roky

Open data pro Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský