Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

IČO: 72051612
Datová schránka: upshp5u

bezpečnost policie ředitelství
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 287 484 Kč 107 290 Kč
Vedoucí pracovník 2 1 477 059 Kč 123 088 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 417 525 Kč 118 127 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 607 310 Kč 133 943 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 386 888 Kč 115 574 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 302 866 Kč 108 572 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 211 793 Kč 100 983 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 166 491 Kč 97 208 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 507 572 Kč 125 631 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 299 891 Kč 108 324 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 245 293 Kč 103 774 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník č. 1 1 110 399 Kč 92 533 Kč
Vedoucí pracovník č. 2 1 543 755 Kč 128 646 Kč
Vedoucí pracovník č. 3 1 326 071 Kč 110 506 Kč
Vedoucí pracovník č. 4 1 114 396 Kč 101 309 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje za všechny dostupné roky

Open data pro Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje