Český úřad zeměměřický a katastrální

IČO: 00025712
Datová schránka: uuaaatg

centrální a kontrolní instituce
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel odboru 1 959 826 Kč 79 986 Kč
Ředitel odboru 2 1 263 446 Kč 105 287 Kč
Ředitel odboru 3 1 212 062 Kč 101 005 Kč
Ředitel odboru 4 1 123 492 Kč 93 624 Kč
Ředitel odboru 5 1 190 391 Kč 99 199 Kč
Ředitel odboru 6 1 182 577 Kč 98 548 Kč
Ředitel odboru 7 1 302 229 Kč 108 519 Kč
Ředitel odboru 8 1 040 500 Kč 86 708 Kč
Ředitel sekce 1 1 571 391 Kč 130 949 Kč § 114a ZSS - bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Ředitel sekce 2 1 242 389 Kč 103 532 Kč
Vedoucí oddělení 1 1 000 750 Kč 83 396 Kč
Vedoucí oddělení 10 863 332 Kč 71 944 Kč
Vedoucí oddělení 11 879 519 Kč 73 293 Kč
Vedoucí oddělení 12 301 300 Kč 50 217 Kč
Vedoucí oddělení 13 891 947 Kč 74 329 Kč
Vedoucí oddělení 14 804 298 Kč 67 025 Kč
Vedoucí oddělení 15 878 845 Kč 73 237 Kč
Vedoucí oddělení 16 810 016 Kč 67 501 Kč
Vedoucí oddělení 17 747 553 Kč 69 218 Kč
Vedoucí oddělení 18 931 665 Kč 77 639 Kč
Vedoucí oddělení 19 703 344 Kč 58 612 Kč
Vedoucí oddělení 2 925 166 Kč 77 097 Kč
Vedoucí oddělení 20 836 020 Kč 77 409 Kč
Vedoucí oddělení 3 888 305 Kč 74 025 Kč
Vedoucí oddělení 4 956 370 Kč 79 698 Kč
Vedoucí oddělení 5 1 020 322 Kč 85 027 Kč
Vedoucí oddělení 6 918 178 Kč 76 515 Kč
Vedoucí oddělení 7 807 724 Kč 67 310 Kč
Vedoucí oddělení 8 890 859 Kč 74 238 Kč
Vedoucí oddělení 9 953 595 Kč 79 466 Kč
Předseda ČÚZK 2 040 584 Kč 170 049 Kč § 114a ZSS - bezplatné používání služebního vozidla s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda ČÚZK 1 941 520 Kč 161 793 Kč služební vozidlo
Ředitel odboru 1 1 040 184 Kč 86 682 Kč
Ředitel odboru 2 1 168 181 Kč 97 348 Kč
Ředitel odboru 3 1 174 445 Kč 97 870 Kč
Ředitel odboru 4 1 097 286 Kč 91 441 Kč
Ředitel odboru 5 1 132 569 Kč 94 381 Kč
Ředitel odboru 6 1 110 972 Kč 92 581 Kč
Ředitel odboru 7 1 278 144 Kč 106 512 Kč
Ředitel odboru 8 1 007 701 Kč 83 975 Kč
Ředitel sekce 1 1 496 973 Kč 124 748 Kč služební vozidlo
Ředitel sekce 2 1 205 410 Kč 100 451 Kč
Vedoucí oddělení 1 960 699 Kč 80 058 Kč
Vedoucí oddělení 10 845 635 Kč 70 470 Kč
Vedoucí oddělení 11 890 582 Kč 74 215 Kč
Vedoucí oddělení 12 289 242 Kč 24 104 Kč
Vedoucí oddělení 13 872 413 Kč 72 701 Kč
Vedoucí oddělení 14 732 395 Kč 61 033 Kč
Vedoucí oddělení 15 854 028 Kč 71 169 Kč
Vedoucí oddělení 16 791 334 Kč 65 945 Kč
Vedoucí oddělení 17 766 421 Kč 63 868 Kč
Vedoucí oddělení 18 890 296 Kč 74 191 Kč
Vedoucí oddělení 19 694 555 Kč 57 880 Kč
Vedoucí oddělení 2 881 488 Kč 73 457 Kč
Vedoucí oddělení 20 709 899 Kč 59 158 Kč
Vedoucí oddělení 3 843 838 Kč 70 320 Kč
Vedoucí oddělení 4 896 456 Kč 74 705 Kč
Vedoucí oddělení 5 948 100 Kč 79 008 Kč
Vedoucí oddělení 6 859 075 Kč 71 590 Kč
Vedoucí oddělení 7 764 088 Kč 63 674 Kč
Vedoucí oddělení 8 857 458 Kč 71 455 Kč
Vedoucí oddělení 9 948 535 Kč 79 045 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda ČÚZK 1 947 466 Kč 162 289 Kč Služební automobil
Ředitel odboru 1 1 023 342 Kč 85 279 Kč
Ředitel odboru 2 1 147 339 Kč 95 612 Kč
Ředitel odboru 3 1 130 960 Kč 94 247 Kč
Ředitel odboru 4 1 077 605 Kč 89 800 Kč
Ředitel odboru 5 1 084 345 Kč 90 362 Kč
Ředitel odboru 6 1 090 926 Kč 90 911 Kč
Ředitel odboru 7 1 270 236 Kč 105 853 Kč
Ředitel odboru 8 933 028 Kč 77 752 Kč
Ředitel sekce 1 1 489 208 Kč 124 101 Kč Služební automobil
Ředitel sekce 2 1 220 884 Kč 101 740 Kč
Vedoucí oddělení 1 951 151 Kč 79 263 Kč
Vedoucí oddělení 10 792 325 Kč 66 027 Kč
Vedoucí oddělení 11 855 561 Kč 71 297 Kč
Vedoucí oddělení 12 287 166 Kč 23 931 Kč
Vedoucí oddělení 13 843 166 Kč 70 264 Kč
Vedoucí oddělení 14 728 168 Kč 60 681 Kč
Vedoucí oddělení 15 783 878 Kč 65 323 Kč
Vedoucí oddělení 16 595 764 Kč 59 576 Kč
Vedoucí oddělení 17 729 657 Kč 60 805 Kč
Vedoucí oddělení 18 869 764 Kč 72 480 Kč
Vedoucí oddělení 19 637 350 Kč 53 113 Kč
Vedoucí oddělení 2 858 548 Kč 71 546 Kč
Vedoucí oddělení 20 674 729 Kč 56 227 Kč
Vedoucí oddělení 3 826 747 Kč 68 896 Kč
Vedoucí oddělení 4 878 403 Kč 73 200 Kč
Vedoucí oddělení 5 957 235 Kč 79 770 Kč
Vedoucí oddělení 6 846 419 Kč 70 535 Kč
Vedoucí oddělení 7 750 369 Kč 62 531 Kč
Vedoucí oddělení 8 835 879 Kč 69 657 Kč
Vedoucí oddělení 9 941 170 Kč 78 431 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda ČÚZK 2 364 385 Kč 197 032 Kč Služební automobil
Ředitel odboru 1 1 189 634 Kč 99 136 Kč
Ředitel odboru 2 1 148 201 Kč 95 683 Kč
Ředitel odboru 3 1 139 673 Kč 94 973 Kč
Ředitel odboru 4 1 096 309 Kč 91 359 Kč
Ředitel odboru 5 1 093 627 Kč 91 136 Kč
Ředitel odboru 6 1 087 054 Kč 90 588 Kč
Ředitel odboru 7 1 274 806 Kč 106 234 Kč
Ředitel odboru 8 953 517 Kč 79 460 Kč
Ředitel sekce 1 1 716 737 Kč 143 061 Kč Služební automobil
Ředitel sekce 2 1 336 387 Kč 111 366 Kč
Vedoucí oddělení 1 973 260 Kč 81 105 Kč
Vedoucí oddělení 10 853 046 Kč 71 087 Kč
Vedoucí oddělení 11 888 512 Kč 74 043 Kč
Vedoucí oddělení 12 300 488 Kč 25 041 Kč
Vedoucí oddělení 13 830 663 Kč 69 222 Kč
Vedoucí oddělení 14 684 322 Kč 62 211 Kč
Vedoucí oddělení 15 783 234 Kč 65 270 Kč
Vedoucí oddělení 16 678 654 Kč 61 696 Kč
Vedoucí oddělení 17 764 224 Kč 63 685 Kč
Vedoucí oddělení 18 900 077 Kč 75 006 Kč
Vedoucí oddělení 19 674 145 Kč 56 179 Kč
Vedoucí oddělení 2 855 654 Kč 71 305 Kč
Vedoucí oddělení 20 663 280 Kč 55 273 Kč
Vedoucí oddělení 3 810 841 Kč 67 570 Kč
Vedoucí oddělení 4 850 366 Kč 70 864 Kč
Vedoucí oddělení 5 964 151 Kč 80 346 Kč
Vedoucí oddělení 6 895 364 Kč 74 614 Kč
Vedoucí oddělení 7 769 708 Kč 64 142 Kč
Vedoucí oddělení 8 828 861 Kč 69 072 Kč
Vedoucí oddělení 9 983 162 Kč 81 930 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda ČÚZK 1 816 168 Kč 151 347 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Ředitel odboru 1 1 108 191 Kč 92 349 Kč
Ředitel odboru 2 1 139 535 Kč 94 961 Kč
Ředitel odboru 3 1 181 364 Kč 98 447 Kč
Ředitel odboru 4 1 041 986 Kč 86 832 Kč
Ředitel odboru 5 1 038 241 Kč 86 520 Kč
Ředitel odboru 6 1 071 047 Kč 89 254 Kč
Ředitel sekce 1 1 410 675 Kč 117 556 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Ředitel sekce 2 1 034 285 Kč 94 026 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda ČÚZK 1 836 711 Kč 153 059 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Ředitel odboru 1 1 083 563 Kč 90 297 Kč
Ředitel odboru 2 1 116 191 Kč 93 016 Kč
Ředitel odboru 3 1 127 871 Kč 93 989 Kč
Ředitel odboru 4 998 932 Kč 83 244 Kč
Ředitel odboru 5 998 835 Kč 83 236 Kč
Ředitel odboru 6 1 096 783 Kč 91 399 Kč
Ředitel sekce 1 1 356 885 Kč 113 074 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Ředitel sekce 2 1 108 016 Kč 92 335 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda ČÚZK 1 791 499 Kč 149 292 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Ředitel odboru 1 1 021 231 Kč 85 103 Kč
Ředitel odboru 2 1 023 983 Kč 85 332 Kč
Ředitel odboru 3 1 093 917 Kč 91 160 Kč
Ředitel odboru 4 975 866 Kč 81 322 Kč
Ředitel odboru 5 916 335 Kč 76 361 Kč
Ředitel odboru 6 992 686 Kč 82 724 Kč
Ředitel sekce 1 1 318 728 Kč 109 894 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Ředitel sekce 2 1 065 941 Kč 88 828 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda ČÚZK 1 495 614 Kč 124 635 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Ředitel odboru 1 955 917 Kč 79 660 Kč
Ředitel odboru 2 899 843 Kč 74 987 Kč
Ředitel odboru 3 901 457 Kč 75 121 Kč
Ředitel odboru 4 904 724 Kč 75 394 Kč
Ředitel odboru 5 794 100 Kč 66 175 Kč
Ředitel odboru 6 487 948 Kč 69 707 Kč
Ředitel sekce 1 1 156 833 Kč 96 403 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Ředitel sekce 2 962 110 Kč 80 176 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda ČÚZK platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 5 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Český úřad zeměměřický a katastrální za všechny dostupné roky

Open data pro Český úřad zeměměřický a katastrální