Ústav zemědělské ekonomiky a informací

IČO: 00027251
Datová schránka: v4gdarq

zemědělství finance
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Řídící pozice 1 1 557 104 Kč 129 759 Kč užívání služebního vozidla
Řídící pozice 2 1 208 966 Kč 100 747 Kč užívání služebního vozidla
Řídící pozice 4 1 158 140 Kč 96 512 Kč užívání služebního vozidla
Řídící pozice 6 1 229 893 Kč 102 491 Kč
Řídící pozice 7 1 044 358 Kč 87 030 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Řídící pozice 1 1 423 940 Kč 118 662 Kč užívání služebního vozidla
Řídící pozice 2 1 172 161 Kč 97 680 Kč užívání služebního vozidla
Řídící pozice 3 836 157 Kč 83 616 Kč užívání služebního vozidla
Řídící pozice 4 1 255 204 Kč 104 600 Kč užívání služebního vozidla
Řídící pozice 5 1 108 449 Kč 92 371 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Řídící pozice 1 974 369 Kč 81 197 Kč
Řídící pozice 10 548 141 Kč 68 518 Kč
Řídící pozice 11 702 718 Kč 58 560 Kč
Řídící pozice 12 1 133 437 Kč 94 453 Kč
Řídící pozice 13 822 487 Kč 68 541 Kč
Řídící pozice 14 212 396 Kč 17 700 Kč
Řídící pozice 15 1 040 605 Kč 86 717 Kč
Řídící pozice 16 719 682 Kč 59 974 Kč
Řídící pozice 17 1 203 579 Kč 100 298 Kč
Řídící pozice 2 670 111 Kč 55 843 Kč
Řídící pozice 3 1 055 024 Kč 87 919 Kč
Řídící pozice 4 1 216 972 Kč 101 414 Kč
Řídící pozice 5 859 197 Kč 71 600 Kč
Řídící pozice 6 791 796 Kč 65 983 Kč
Řídící pozice 7 849 073 Kč 70 756 Kč
Řídící pozice 8 761 326 Kč 63 444 Kč
Řídící pozice 9 1 303 316 Kč 108 610 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Řídící pozice 1 940 099 Kč 78 342 Kč
Řídící pozice 10 867 514 Kč 72 293 Kč
Řídící pozice 11 710 746 Kč 59 229 Kč
Řídící pozice 12 1 079 398 Kč 89 950 Kč
Řídící pozice 13 840 627 Kč 70 052 Kč
Řídící pozice 14 565 216 Kč 47 101 Kč
Řídící pozice 15 1 020 254 Kč 85 021 Kč
Řídící pozice 16 719 131 Kč 59 928 Kč
Řídící pozice 17 1 200 351 Kč 100 029 Kč
Řídící pozice 2 724 206 Kč 60 351 Kč
Řídící pozice 3 1 047 309 Kč 87 276 Kč
Řídící pozice 4 1 163 923 Kč 96 994 Kč
Řídící pozice 5 726 050 Kč 60 504 Kč
Řídící pozice 6 769 707 Kč 64 142 Kč
Řídící pozice 7 845 862 Kč 70 489 Kč
Řídící pozice 8 759 672 Kč 63 306 Kč
Řídící pozice 9 1 269 968 Kč 105 831 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací za všechny dostupné roky

Open data pro Ústav zemědělské ekonomiky a informací