Národní sportovní agentura

IČO: 07460121
Datová schránka: vnadiz2

finance sport
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Předseda/ předsedkyně NSA 2 463 000 Kč 205 250 Kč viz zák.č. 236/1995 Sb.
Místopředseda/předsedkyně NSA 1 1 553 400 Kč 172 600 Kč mobilní telefon
Místopředseda/předsedkyně NSA 2 447 340 Kč 111 835 Kč mobilní telefon
Místopředseda/předsedkyně NSA 3 131 070 Kč 65 535 Kč mobilní telefon
Člen rady NSA 1 366 200 Kč 151 800 Kč mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/předsedkyně NSA 1 1 582 989 Kč 131 916 Kč mobilní telefon
Předseda/ předsedkyně NSA 1 915 700 Kč 174 155 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Předseda/ předsedkyně NSA 173 200 Kč 173 200 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/předsedkyně NSA 1 589 862 Kč 84 266 Kč mobilní telefon
Místopředseda/předsedkyně NSA 2 1 376 111 Kč 114 676 Kč mobilní telefon
Předseda/ předsedkyně NSA 1 134 180 Kč 226 836 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Předseda/ předsedkyně NSA 1 290 620 Kč 161 328 Kč služební vozidlo, mobilní telefon
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/předsedkyně NSA 1 1 451 860 Kč 120 988 Kč služební vozidlo
Místopředseda/předsedkyně NSA 2 1 378 180 Kč 114 848 Kč služební vozidlo
Předseda/ předsedkyně NSA 2 078 400 Kč 173 200 Kč služební vozidlo

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda/ předsedkyně NSA platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 13 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 11 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Národní sportovní agentura za všechny dostupné roky

Open data pro Národní sportovní agentura