Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.

IČO: 49241494
Datová schránka: vszfqex

finance
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Vedoucí pracovník 1 1 487 411 Kč 154 939 Kč
Vedoucí pracovník 2a 1 101 912 Kč 122 435 Kč
Vedoucí pracovník 2b 383 608 Kč 127 869 Kč
Vedoucí pracovník 3 1 613 758 Kč 134 480 Kč
Vedoucí pracovník 4 1 415 148 Kč 117 929 Kč
Vedoucí pracovník 5 1 651 857 Kč 137 655 Kč
Vedoucí pracovník 6 1 729 033 Kč 144 086 Kč
Vedoucí pracovník 7 1 508 368 Kč 157 122 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Pozice A 490 064 Kč 163 355 Kč
Pozice A 1 027 066 Kč 114 118 Kč
Pozice B 1 442 185 Kč 120 182 Kč
Pozice C 490 883 Kč 98 177 Kč
Pozice C 933 620 Kč 133 374 Kč
Pozice D 1 233 408 Kč 102 784 Kč
Pozice E 212 048 Kč 212 048 Kč
Pozice E 1 409 098 Kč 128 100 Kč
Pozice F 1 643 288 Kč 136 941 Kč
Pozice G 1 401 758 Kč 116 813 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Pozice A 1 655 895 Kč 137 991 Kč
Pozice B 1 388 498 Kč 115 708 Kč
Pozice C 1 113 006 Kč 92 751 Kč
Pozice D 1 239 547 Kč 103 296 Kč
Pozice E 1 398 377 Kč 116 531 Kč
Pozice F 1 423 335 Kč 118 611 Kč
Pozice G 1 388 676 Kč 115 723 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Pozice A 1 679 771 Kč 139 981 Kč
Pozice B 1 429 812 Kč 119 151 Kč
Pozice C 1 218 123 Kč 101 510 Kč
Pozice D 1 391 251 Kč 115 938 Kč
Pozice E 1 491 499 Kč 124 292 Kč
Pozice F 1 426 918 Kč 118 910 Kč
Pozice G 1 377 879 Kč 114 823 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 26 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu až po lhůtě dané zákonem.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 15 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. za všechny dostupné roky

Open data pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.