Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

IČO: 71009167
Datová schránka: w8pai4f

zdravotnictví hygiena
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel odboru 2 1 049 918 Kč 87 493 Kč 0
Ředitel odboru 3 960 098 Kč 80 008 Kč 0
Ředitel odboru 4 1 028 728 Kč 85 727 Kč 0
Ředitel odboru 5 1 053 807 Kč 87 817 Kč 0
Ředitel odboru 6 1 094 180 Kč 91 182 Kč 0
Ředitel odboru 7 1 140 981 Kč 95 082 Kč 0
Ředitel KHS 1 279 411 Kč 106 618 Kč 0
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 243 699 Kč 103 642 Kč
Ředitel odboru 2 1 058 470 Kč 88 206 Kč
Ředitel odboru 3 866 457 Kč 72 205 Kč
Ředitel odboru 4 943 371 Kč 78 614 Kč
Ředitel odboru 5 917 213 Kč 76 434 Kč
Ředitel odboru 6 1 006 394 Kč 83 866 Kč
Ředitel odboru 7 893 322 Kč 74 444 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 366 922 Kč 146 769 Kč
Ředitel odboru 10 988 944 Kč 82 412 Kč
Ředitel odboru 2 1 148 401 Kč 95 700 Kč
Ředitel odboru 3 64 292 Kč 64 292 Kč
Ředitel odboru 4 1 014 785 Kč 84 565 Kč
Ředitel odboru 6 835 171 Kč 69 598 Kč
Ředitel odboru 7 1 133 488 Kč 94 457 Kč
Ředitel odboru 8 1 122 496 Kč 93 541 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Ředitel KHS 1 560 049 Kč 130 004 Kč
Ředitel odboru 1 243 863 Kč 81 288 Kč
Ředitel odboru 10 110 808 Kč 110 808 Kč
Ředitel odboru 2 767 939 Kč 85 327 Kč
Ředitel odboru 3 920 593 Kč 76 716 Kč
Ředitel odboru 4 1 004 068 Kč 83 672 Kč
Ředitel odboru 5 496 024 Kč 70 861 Kč
Ředitel odboru 6 195 623 Kč 97 812 Kč
Ředitel odboru 7 1 079 456 Kč 89 955 Kč
Ředitel odboru 8 1 095 246 Kč 91 271 Kč
Ředitel odboru 9 388 907 Kč 77 781 Kč
Ředitel sekce 512 931 Kč 85 489 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Ředitel KHS platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 7 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 12 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě za všechny dostupné roky

Open data pro Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě