Nejvyšší správní soud

IČO: 75003716
Datová schránka: wwjaa4f

justice
Rozsah průměrných manažerských měsíčních platů vedení organizace (včetně odměn) přepočtených z ročního příjmu za sledované období

Přehled platů

Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda soudu 3 491 405 Kč 290 950 Kč naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,
Předseda soudu 4 076 426 Kč 339 702 Kč naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici,
Soudce 1 1 175 555 Kč 195 926 Kč
Soudce 10 2 794 641 Kč 232 887 Kč
Soudce 11 2 782 297 Kč 231 858 Kč
Soudce 12 2 630 377 Kč 219 198 Kč
Soudce 13 2 570 539 Kč 214 212 Kč
Soudce 14 2 782 577 Kč 231 881 Kč
Soudce 15 2 694 228 Kč 224 519 Kč
Soudce 16 2 788 106 Kč 232 342 Kč
Soudce 17 2 782 682 Kč 231 890 Kč
Soudce 18 2 793 856 Kč 232 821 Kč
Soudce 19 2 793 578 Kč 232 798 Kč
Soudce 2 2 800 567 Kč 233 381 Kč
Soudce 20 2 789 100 Kč 232 425 Kč
Soudce 21 2 788 363 Kč 232 364 Kč
Soudce 22 2 792 162 Kč 232 680 Kč
Soudce 23 2 782 727 Kč 231 894 Kč
Soudce 24 2 785 454 Kč 232 121 Kč
Soudce 25 2 787 893 Kč 232 324 Kč
Soudce 26 2 778 535 Kč 231 545 Kč
Soudce 27 2 646 310 Kč 220 526 Kč
Soudce 28 2 782 290 Kč 231 858 Kč
Soudce 29 2 788 454 Kč 232 371 Kč
Soudce 3 2 579 241 Kč 214 937 Kč
Soudce 30 2 776 710 Kč 231 393 Kč
Soudce 31 2 777 681 Kč 231 473 Kč
Soudce 4 2 786 423 Kč 232 202 Kč
Soudce 5 2 793 283 Kč 232 774 Kč
Soudce 6 2 793 488 Kč 232 791 Kč
Soudce 7 2 786 081 Kč 232 173 Kč
Soudce 8 2 787 014 Kč 232 251 Kč
Soudce 9 2 785 356 Kč 232 113 Kč
Předseda/předsedkyně NSS 3 380 426 Kč 281 702 Kč služební vozidlo s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici
Místopředseda/místopředsedkyně NSS 3 081 005 Kč 256 750 Kč služební vozidlo s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Ředitel/ka / vedoucí 1 1 263 378 Kč 105 282 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 2 1 280 489 Kč 106 707 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 3 1 133 159 Kč 94 430 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 4 1 305 566 Kč 108 797 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda soudu 3 127 856 Kč 260 655 Kč naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,
Místopředseda/místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu 2 792 456 Kč 232 705 Kč vozidlo k soukromým účelům
Předseda soudu 3 547 927 Kč 295 661 Kč naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici,
Předseda/předsedkyně Nejvyššího správního soudu 2 977 822 Kč 270 711 Kč vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho
Ředitel/ka / vedoucí 1 1 148 432 Kč 95 703 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 2 1 060 354 Kč 88 363 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 3 516 629 Kč 43 052 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 4 417 551 Kč 37 959 Kč
Soudce 1 2 486 315 Kč 207 193 Kč
Soudce 10 2 495 293 Kč 207 941 Kč
Soudce 11 2 488 254 Kč 207 355 Kč
Soudce 12 2 289 842 Kč 190 820 Kč
Soudce 13 2 485 041 Kč 207 087 Kč
Soudce 14 2 493 416 Kč 207 785 Kč
Soudce 15 2 489 395 Kč 207 450 Kč
Soudce 16 2 499 678 Kč 208 307 Kč
Soudce 17 2 499 907 Kč 208 326 Kč
Soudce 18 2 479 570 Kč 206 631 Kč
Soudce 19 2 492 102 Kč 207 675 Kč
Soudce 2 2 313 077 Kč 192 756 Kč
Soudce 20 2 490 049 Kč 207 504 Kč
Soudce 21 2 494 106 Kč 207 842 Kč
Soudce 22 2 489 214 Kč 207 435 Kč
Soudce 23 2 489 116 Kč 207 426 Kč
Soudce 24 2 495 063 Kč 207 922 Kč
Soudce 25 2 494 118 Kč 207 843 Kč
Soudce 26 2 309 701 Kč 192 475 Kč
Soudce 27 2 456 468 Kč 204 706 Kč
Soudce 28 2 468 708 Kč 205 726 Kč
Soudce 29 2 478 851 Kč 206 571 Kč
Soudce 3 1 093 934 Kč 218 787 Kč
Soudce 30 2 479 748 Kč 206 646 Kč
Soudce 4 2 491 809 Kč 207 651 Kč
Soudce 5 2 485 630 Kč 207 136 Kč
Soudce 6 2 497 316 Kč 208 110 Kč
Soudce 7 2 486 665 Kč 207 222 Kč
Soudce 8 2 493 666 Kč 207 806 Kč
Soudce 9 2 494 893 Kč 207 908 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda soudu 3 116 160 Kč 259 680 Kč naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,
Místopředseda/místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu 3 115 560 Kč 259 630 Kč
Předseda soudu 3 697 793 Kč 308 149 Kč naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, užívání přiměřeně vybaveného bytu bez nároku na náhradu výdajů spojených s užíváním bytu,
Předseda/předsedkyně Nejvyššího správního soudu 3 697 793 Kč 308 149 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 1 906 986 Kč 75 582 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 2 1 007 699 Kč 83 975 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 3 439 668 Kč 36 639 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 4 400 685 Kč 33 390 Kč
Soudce 1 2 479 328 Kč 206 611 Kč
Soudce 10 2 481 933 Kč 206 828 Kč
Soudce 11 2 298 741 Kč 191 562 Kč
Soudce 12 2 479 403 Kč 206 617 Kč
Soudce 13 2 482 015 Kč 206 835 Kč
Soudce 14 2 481 391 Kč 206 783 Kč
Soudce 15 2 478 906 Kč 206 576 Kč
Soudce 16 2 478 551 Kč 206 546 Kč
Soudce 17 2 482 352 Kč 206 863 Kč
Soudce 18 2 189 011 Kč 182 418 Kč
Soudce 19 2 481 337 Kč 206 778 Kč
Soudce 2 2 301 474 Kč 191 790 Kč
Soudce 20 2 479 294 Kč 206 608 Kč
Soudce 21 2 475 961 Kč 206 330 Kč
Soudce 22 2 415 329 Kč 201 277 Kč
Soudce 23 2 481 733 Kč 206 811 Kč
Soudce 24 2 416 218 Kč 201 352 Kč
Soudce 25 2 481 553 Kč 206 796 Kč
Soudce 26 2 294 328 Kč 191 194 Kč
Soudce 27 2 298 933 Kč 191 578 Kč
Soudce 28 2 479 115 Kč 206 593 Kč
Soudce 29 2 298 614 Kč 191 551 Kč
Soudce 3 2 481 485 Kč 206 790 Kč
Soudce 30 2 296 226 Kč 191 352 Kč
Soudce 4 2 478 809 Kč 206 567 Kč
Soudce 5 2 478 665 Kč 206 555 Kč
Soudce 6 2 476 908 Kč 206 409 Kč
Soudce 7 2 479 085 Kč 206 590 Kč
Soudce 8 2 473 338 Kč 206 112 Kč
Soudce 9 2 299 415 Kč 191 618 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda soudu 3 062 812 Kč 255 234 Kč naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33)
Místopředseda/místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu 3 062 812 Kč 255 234 Kč
Předseda soudu 3 652 271 Kč 304 356 Kč naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, užívání přiměřeně vybaveného bytu bez nároku na náhradu výdajů spojených s užíváním bytu,
Předseda/předsedkyně Nejvyššího správního soudu 3 652 271 Kč 304 356 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 1 908 035 Kč 75 670 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 2 1 095 125 Kč 91 260 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 3 487 608 Kč 40 634 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 4 407 572 Kč 33 964 Kč
Soudce 1 1 140 103 Kč 190 017 Kč
Soudce 10 2 480 738 Kč 206 728 Kč
Soudce 11 2 299 424 Kč 191 619 Kč
Soudce 12 2 298 012 Kč 191 501 Kč
Soudce 13 2 472 949 Kč 206 079 Kč
Soudce 14 2 479 964 Kč 206 664 Kč
Soudce 15 2 468 214 Kč 205 685 Kč
Soudce 16 2 475 375 Kč 206 281 Kč
Soudce 17 2 481 644 Kč 206 804 Kč
Soudce 18 2 284 912 Kč 190 409 Kč
Soudce 19 2 480 123 Kč 206 677 Kč
Soudce 2 2 472 001 Kč 206 000 Kč
Soudce 20 2 475 314 Kč 206 276 Kč
Soudce 21 2 447 976 Kč 203 998 Kč
Soudce 22 2 293 457 Kč 191 121 Kč
Soudce 23 2 478 519 Kč 206 543 Kč
Soudce 24 2 211 199 Kč 184 267 Kč
Soudce 25 2 466 515 Kč 205 543 Kč
Soudce 26 1 727 866 Kč 191 985 Kč
Soudce 27 2 291 023 Kč 190 919 Kč
Soudce 28 2 480 037 Kč 206 670 Kč
Soudce 29 2 294 909 Kč 191 242 Kč
Soudce 3 2 302 287 Kč 191 857 Kč
Soudce 30 1 142 033 Kč 190 339 Kč
Soudce 4 2 467 299 Kč 205 608 Kč
Soudce 5 2 475 584 Kč 206 299 Kč
Soudce 6 2 304 357 Kč 192 030 Kč
Soudce 7 2 478 914 Kč 206 576 Kč
Soudce 8 2 472 579 Kč 206 048 Kč
Soudce 9 2 480 530 Kč 206 711 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda soudu 2 828 510 Kč 235 709 Kč naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,
Místopředseda/místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu 2 828 510 Kč 235 709 Kč
Předseda soudu 3 309 828 Kč 275 819 Kč naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, užívání přiměřeně vybaveného bytu bez nároku na náhradu výdajů spojených s užíváním bytu,
Předseda/předsedkyně Nejvyššího správního soudu 3 309 828 Kč 275 819 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 1 867 573 Kč 72 298 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 2 831 485 Kč 69 290 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 3 503 811 Kč 41 984 Kč
Soudce 1 2 244 223 Kč 187 019 Kč
Soudce 10 2 242 615 Kč 186 885 Kč
Soudce 11 2 068 414 Kč 172 368 Kč
Soudce 12 1 039 289 Kč 173 215 Kč
Soudce 13 2 254 506 Kč 187 876 Kč
Soudce 14 2 239 762 Kč 186 647 Kč
Soudce 15 2 234 640 Kč 186 220 Kč
Soudce 16 2 253 760 Kč 187 813 Kč
Soudce 17 2 080 978 Kč 173 415 Kč
Soudce 18 2 238 870 Kč 186 573 Kč
Soudce 19 2 240 868 Kč 186 739 Kč
Soudce 2 2 083 002 Kč 173 584 Kč
Soudce 20 2 074 501 Kč 172 875 Kč
Soudce 21 2 084 870 Kč 173 739 Kč
Soudce 22 2 249 604 Kč 187 467 Kč
Soudce 23 2 251 194 Kč 187 600 Kč
Soudce 24 2 083 979 Kč 173 665 Kč
Soudce 25 2 239 180 Kč 186 598 Kč
Soudce 26 2 078 844 Kč 173 237 Kč
Soudce 27 2 244 252 Kč 187 021 Kč
Soudce 28 2 100 637 Kč 175 053 Kč
Soudce 29 2 082 581 Kč 173 548 Kč
Soudce 3 71 318 Kč 17 830 Kč
Soudce 30 558 058 Kč 186 019 Kč
Soudce 4 2 239 608 Kč 186 634 Kč
Soudce 5 2 241 243 Kč 186 770 Kč
Soudce 6 2 239 272 Kč 186 606 Kč
Soudce 7 2 242 803 Kč 186 900 Kč
Soudce 8 2 243 495 Kč 186 958 Kč
Soudce 9 2 245 252 Kč 187 104 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda soudu 2 189 237 Kč 182 436 Kč 01-09/2018 – místopředseda - naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání přiměřeně vybaveného bytu bez nároku na náhradu výdajů spojených s užíváním bytu, 10-12/2018 – místopředsedkyně naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, 01-09/2018 – místopředseda - naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, užívání přiměřeně vybaveného bytu bez nároku na náhradu výdajů spojených s užíváním bytu, 10-12/2018 – místopředsedkyně naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou,
Místopředseda/místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu 2 599 200 Kč 216 600 Kč
Předseda soudu (původně místopředseda soudu) 2 712 412 Kč 226 034 Kč 01-09/2018 – předseda - naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, užívání přiměřeně vybaveného bytu bez nároku na náhradu výdajů spojených s užíváním bytu, 10-12/2018 – předseda - naturální plnění v rozsahu dle z.č. 236/1995 Sb. (ust. § 6, § 33) užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici, užívání přiměřeně vybaveného bytu bez nároku na náhradu výdajů spojených s užíváním bytu,
Předseda/předsedkyně Nejvyššího správního soudu 3 043 200 Kč 253 600 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 1 801 785 Kč 66 815 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 2 801 538 Kč 66 795 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 3 459 192 Kč 38 266 Kč
Soudce 1 (původně předseda NSS) 2 806 670 Kč 233 889 Kč
Soudce 10 2 072 152 Kč 172 679 Kč
Soudce 11 1 597 615 Kč 159 762 Kč
Soudce 12 2 060 233 Kč 171 686 Kč
Soudce 13 2 076 044 Kč 173 004 Kč
Soudce 14 2 070 291 Kč 172 524 Kč
Soudce 15 2 075 395 Kč 172 950 Kč
Soudce 16 2 025 912 Kč 168 826 Kč
Soudce 17 1 910 347 Kč 159 196 Kč
Soudce 18 2 069 399 Kč 172 450 Kč
Soudce 19 2 073 316 Kč 172 776 Kč
Soudce 2 1 917 141 Kč 159 762 Kč
Soudce 20 640 277 Kč 160 069 Kč
Soudce 21 159 701 Kč 159 701 Kč
Soudce 22 2 072 950 Kč 172 746 Kč
Soudce 23 2 077 347 Kč 173 112 Kč
Soudce 24 1 910 396 Kč 159 200 Kč
Soudce 25 2 065 380 Kč 172 115 Kč
Soudce 26 1 914 598 Kč 159 550 Kč
Soudce 27 2 069 819 Kč 172 485 Kč
Soudce 28 2 071 157 Kč 172 596 Kč
Soudce 29 1 910 169 Kč 159 181 Kč
Soudce 3 1 374 045 Kč 114 504 Kč
Soudce 30 1 548 928 Kč 172 103 Kč
Soudce 31 2 074 339 Kč 172 862 Kč
Soudce 4 2 066 535 Kč 172 211 Kč
Soudce 5 2 071 642 Kč 172 637 Kč
Soudce 6 2 064 451 Kč 172 038 Kč
Soudce 7 2 070 851 Kč 172 571 Kč
Soudce 8 2 068 703 Kč 172 392 Kč
Soudce 9 2 066 972 Kč 172 248 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu 2 484 000 Kč 207 000 Kč užívání přiměřeně vybaveného bytu, užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Předseda/předsedkyně Nejvyššího správního soudu 2 908 800 Kč 242 400 Kč užívání přiměřeně vybaveného bytu, užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici
Ředitel/ka / vedoucí 1 855 123 Kč 71 260 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 2 674 469 Kč 56 206 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 3 393 659 Kč 32 805 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 4 135 871 Kč 33 968 Kč
Název pozice Celkový roční příjem Přepočtený průměrný měsíční plat Nefinanční bonus
Místopředseda/místopředsedkyně Nejvyššího správního soudu 2 395 200 Kč 199 600 Kč užívání přiměřeně vybaveného bytu, užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou
Předseda/předsedkyně Nejvyššího správního soudu 2 804 400 Kč 233 700 Kč užívání přiměřeně vybaveného bytu, užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici
Ředitel/ka / vedoucí 1 884 737 Kč 73 728 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 2 529 532 Kč 44 128 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 3 340 999 Kč 28 417 Kč
Ředitel/ka / vedoucí 4 534 930 Kč 44 578 Kč

Porovnání vývoje platů vzhledem k vybraným kategoriím pracovníků

Vývoj průměrného měsíčního platu po letech

Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku

V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem a 9. decilem platů.
Uvedené údaje doplňuje Předseda/předsedkyně NSS platů v daném roce.

Detaily komunikace instituce ohledně platů

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 14 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Poznámka Hlídače

Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.

Doba trvání

Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 8 dnech.

Zdůvodnění mimořádných odměn

Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.

Open data

Open data s kompletními platy pro Nejvyšší správní soud za všechny dostupné roky

Open data pro Nejvyšší správní soud